Hollon radanoikaisun kaava mahdollistaa lisäraiteet

Suunnittelualue käsittää noin 1,6 kilometrin pituisen osuuden nykyistä ja entistä rata-aluetta ja niiden lähialueita Hollossa, Tuulialassa ja Hakkarissa. Kuva: Lempäälän kunta

Lempäälän yhdyskuntalautakunta asettaa Moisio-Hakkarin asemakaavan muutoksen Hollon radanoikaisun osalta nähtäville. Asemakaavan muutoksessa todetaan vuonna 2001 valmistuneen radanoikaisun aiheuttamat ja jo toteutuneet maankäytön muutokset. Kaavassa otetaan huomioon rautatien kolmos- ja neloslisäraiteiden tilantarve.

Suunnittelualue käsittää noin 1,6 kilometrin pituisen osuuden nykyistä ja entistä rata-aluetta ja niiden lähialuetta Hollossa, Tuulialassa ja Hakkarissa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että siinä otetaan huomioon vuonna 2001 valmistunut radan oikaisu Hollon alueella sekä radan itäpuolelle sijoittuva lisäraiteiden tilavaraus.

Merkittävin uusi aluevaraus on Kuokkala-Hakkari-Herralan  osayleiskaavan mukainen energiahuollon alue radan varressa. Muita uutta maankäyttöä osoittavia merkintöjä ovat uudet asuntoalueet radan itäpuolella. Asuntoalueelle on mahdollista rakentaa joitakin uusia erillispientaloja ja rivitaloja. Asuntoalueella osoitetaan tonteiksi joitakin rakentamattomia alueita, joita mahdollisesti nyt käytetään ulkoiluun.

Katepalin tehdasalueen rannan  osoittaminen virkistysalueeksi edistää koskikalastusmahdollisuuksien säilymistä. Kuokkalankosken rantaa Ehtookodon pohjoispuolelle osoitetaan uusi ohjeellinen kävelyreitti

Entisen rautatiesillan kohdalle on kaavassa tehty merkintä ”kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus”. Silta on myös osoitettu säilytettäväksi tärkeänä lepakkoalueena.

Kaava-alueella on  noin 70 asuntoa, jotka sijaitsevat pääasiassa erillispientaloissa. Alueella on myös kymmenkunta rivitaloasuntoa.

Suunnittelualueen korttelialueet ovat suurimmaksi osaksi pientalovaltaista asuntoaluetta. Kaava-alueella sijaitsee myös Katepalin tehdas. Entisellä radan paikalla on Nurmisaarentie. Vanha rautatiesilta palvelee nykyisin van kevyttä liikennettä.

Liikennevirasto toteuttaa aikanaan lisäraiteiden rakentamisen. Lempäälän kunta toteuttaa mahdollisesti tarvittavat katuverkon, viheralueiden ja kunnallistekniikan lisärakentamisen.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?