Koko Hiidentietä ei olla asfaltoimassa

Lempäälä Seuran edustajat Pekka Mäenpää ja Raili Reini pahoittelivat LVS 17.10., että siltä ei ollut kysytty Hiidentien asfaltoinnista. Kirjoituksesta voi saada asiakokonaisuudesta kovin väärän käsityksen. Sitä lukiessa voisi luulla, että nyt oltaisiin asfaltoimassa koko Hiidentie. Näinhän ei suinkaan ole. Kyseessä on tien perusparannus osalta Nokkatie-Hiidentien eteläkärki. Nokkatieltä pohjoiseen johtava Hiidentien osuus, jolla mm. tuo kirjoituksessa mainittu vanha sillan paikka sijaitsee, ei ole millään tavalla mukana tässä suunnitelmassa.

Nyt perusparannuksen alla olevan tieosuuden varrelle on vuonna 2008 vahvistunut asemakaava, jolla entisille seurakunnan maille on kaavoitettu runsaasti uusia asuinrakennustontteja. Näin toimiessaan on kunta ja sen luottamushenkilöt halunneet alueen kehittyvän ja asukasmäärän lisääntyvän. Tontit ovat nyt rakentuneet ja tällä hetkellä kyseisellä Hiidentien tieosuudella on noin 70 asuntoa, joissa asuu vakituisesti runsaasti yli sata ihmistä. Tilanne on muuttunut oleellisesti 1980-luvun tilanteesta, johon kirjoituksessa vedotaan. Tuolloin kyseisellä tieosuudella oli vakituista asutusta vain viidessä omakotitalossa. Asukasmäärä on kunnan toiveen mukaisesti monikymmenkertaistunut. Asukas- ja huoltoliikenteestä tielle koituva rasitus on huomattavasti lisääntynyt. Kuitenkaan tielle ei ole tehty mitään perusparannustoimenpiteitä. Tien varren asukkaat ovat esittäneet perusparannusta kunnalle jo noin 15 vuotta. Vuonna 2006 on tehty ensimmäiset suunnitelmat ja vuoden 2010 taloussuunnitelmassa se jo päätettiinkin. Tien varren asukkaat ovat vuonna 2014 lähettäneet kuntaan esityksen tien korjaamisesta.  Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut vielä vuonna 2018. Nyt on siis korkea aika.

Kyseisellä Hiidentien osalla on pääosin uusia, 2000-luvulla rakennettuja omakoti-, rivi- ja luhtikerrostaloja. Vain kaksi omakotitaloa on arviolta 1930-luvulta, kaksi omakotitaloa ja yksi pienkerrostalo 1970–80-luvuilta. Kadun ympäristössä ei siis juuri ole vanhaa säilynyt vaan yleisilme on hyvinkin nykyaikainen. Niin pitäisi olla myös tien. Se ei nyt vastaa vaatimuksia tien kunnosta keskusta-asumisessa. Vastaavia savipolkuja ei ole muualla Lempäälän keskustan alueella, ei varsinkaan sellaisia, joissa olisi runsaasti asukkaita ja muuta liikennettä.

Museovirasto on vuosien varrella antanut lukuisia lausuntoja Hiidentiestä. Mäenpää ja Reini siteeraavat 15.5.2017 annettua lausuntoa kovin yksipuolisesti. Samaisessa lausunnossa sanotaan myös ”Nokkatien ja eteläkärjen välisellä osuudella tie on edelleen käytössä eikä sitä luokitella kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Tien pintaa on pidemmän ajan kuluessa parannettu tuomalla tielle säännöllisesti uutta soraa.”. Lausunnossa suositellaan kahden koekaivauksen teettämistä, jotta voidaan saada tarkkaa tietoa historiallisten kerrosten rakenteesta ja syvyydestä. Arkeologiset koekaivaukset on suoritettu heinäkuussa 2017. Niissä selvisi, että molemmista kaivannoista oli havaittavissa maaperää voimakasta muokkausta ja sekoittuneisuutta. Tietä on levennetty ja maamassoja vaihdettu. Toisesta kaivannosta löytynyt hevosenkenkä oli ainoa varsinainen löydös. Kaiken tämän selvittelyn jälkeen on Museovirasto tullut siihen lopputulokseen kesällä 2018, että ”Hiidentien vaaka- ja pystygeometrian säilyessä suurin piirtein ennallaan tulee kulttuuriympäristön huomioimisen vähimmäisvaatimuksiin vastattua”. Museovirasto ei puolla tielle kestopäällystettä, mutta ei myöskään kiellä sitä.

Lempäälän kunnan yhdyskunnan palvelualue on kokonaistilannetta, tien kuntoa ja historia-arvoja tutkittuaan tehnyt perusparannussuunnitelman, joiden perusteella viranhaltija on kesäkuussa 2018 päättänyt hyväksyä tien perusparannuksen nähtävillä olleiden suunnitelmien mukaisesti asfalttipäällysteisenä. Kukaan ei päätöksestä ole valittanut eli se on lainvoimainen. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen, mutta kunta on se, joka tekee päätökset.

Me, tietä päivittäin käyttävät henkilöt toivomme, että lainvoimaista päätöstä noudatetaan ja kyseinen tieosuus saadaan vihdoin nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaan kuntoon, että kura ja pöly saadaan aisoihin ja myös liikuntarajoitteiset voivat tien varrella asua ja sitä käyttää.

Hiidentien varren asukkaiden puolesta.

 

Kati Korkeakoski, Antti Paavilainen

Asunto Oy Lempäälän Pappilanharju

Asunto Oy Lempäälän Pappilanpuisto

Asunto Oy Lempäälän Pappilanniitty

Asunto Oy Lempäälän Hiidenhelmi

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.