Kuljussa Linnajärventien itäosaan valmistellaan 10 uutta omakotitonttia

Lempäälän Kuljun Linnajärventien itäosaa koskevaa kaavaehdotusta ollaan asettamassa nähtäville.

Asemakaavoituksella aluetta pyritään täydentämään kymmenellä uudella omakotitalotontilla. Tavoitteena on myös osoittaa alueen pohjoisosaan uusia rivitalotontteja.

Alueen asemakaavoitus aloitettiin vuonna 2012, mutta katualueiden rajauksista ja tonttien rakennusoikeuksista saadun palautteen, päiväkodin kaavoitustarpeen sekä moottoritien kolmannen kaistan aluevaraussuunnitelman vuoksi kaava-alue päätettiin jakaa kahteen osaan, ja Linnajärventien itäosan kaavoitus taukosi.

Päivämelun ohjearvo ylittyi silloisella suunnittelualueella. Kaava-alue on sittemmin rajattu uudelleen, ja alueen ulkopuolelle on rajattu ne tontit, joilla ei meluselvityksen mukaan ole lainkaan tai vain hyvin vähän ohjearvot alittavaa ulko-oleskelualuetta. Pirkanmaan Ely-keskus on antanut kommenttinsa melusuojauksesta maaliskuussa.

Lempäälän yhdyskuntalautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen yleisesti nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.