Autoilija saattaa tulevaisuudessa tankata vesilahtelaisella kaasulla

Vesilahteen suunnitellaan biokaasulaitosta. Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen näkee biokaasun tuottamisen myös maailmanlaajuisesti nousevaksi toimialaksi, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoja suunnitellaan esimerkiksi Kiinassa. Kuva: Katariina Rannaste

Vesilahteen on suunnitteilla biokaasulaitos. Koskenkylään aiottu 3,8 hehtaarin laitosalue on saanut Vesilahden kunnalta ympäristöluvan, ja hankkeelle on haettu työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea.

Tuleva laitos on suunniteltu Lempäälän ja Vesilahden kuntien rajamaastoon Hailianmäkeen, paikkaan, joka vielä tällä hetkellä on havupuuvaltaista metsää, mutta jossa kesäkuussa mahdollisesti alkavat rakennustyöt.

Laitosalueelle tulisi muun muassa noin 10 metriä korkea harjakattoinen prosessitila ja kaksi mädätysreaktoria, joissa olisi tarkoitus käsitellä 19 500 tonnia orgaanisia jakeita vuodessa. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan laitos tuottaisi noin 16,5 gigawattituntia vastaavan määrän energiaa.

– Kiinteistöt eivät ulkoisesti juuri eroa navettainvestoinnista. Tässä on pitkälti samoja elementtejä, Doranova Oy:n toimitusjohtaja Antti Myllärinen toteaa.

Laitoksella tultaisiin käsittelemään orgaanista raaka-ainetta, eli esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja kaupan sivuvirtoja, kasvibiomassoja ja maatalouden lantoja, josta sitten anaerobisella mädätysprosessilla tuotettaisiin biokaasua, lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita.

Hanketta ajaa Vesilahti-Lempäälän Biopower Oy, joka on osa vesilahtelaista, pilaantuneen maaperän kunnostuksiin sekä uusiutuvan energian tuottamiseen keskittynyttä Doranova Oy:tä. Hanketta ryhdyttiin valmistelemaan kaksi vuotta sitten.

Vaikuttimena ovat olleet muun muassa vuonna 2020 vapautuvat kaasumarkkinat, jolloin tuottajan on helpompi myydä kaasua kuluttajalle.

– Tulemme tarjoamaan liikennekaasua. Kaasun jakeluverkko menee Ideaparkin ohi, joten on mahdollista, että tulevaisuudessa autoilijat voivat tankata kaasua kauppakeskuksen luona. Liikennevirta on suuri, ja alueella on jo nyt paljon raskasta liikennettä ja terminaaleja, joille kaasu voi olla kilpailukykyinen, päästötön vaihtoehto.

– Laitos tuottaa puhdistettua biokaasua, eli biometaania. Sähköä ei tuoteta, vaan laitoksen tarvitsema sähkö ostetaan verkosta. Porttimaksujen osuus liikevaihdosta tulee olemaan perinteisiä laitoksia pienempi, koska laitos optimoi kaasuenergiasta saatavan korvauksen, Myllärinen selvittää.

Sijainti on Antti Myllärisen mukaan ollut laitoksen valmistelussa ratkaisevaa. Koskenkylästä kun ei ole pitkä matka Lempäälän kaasuverkkoon.

– Tämä oli vaihtoehdoista paras. Pääasiallinen tekijä oli, ettei kaasuyhteys ole poskettoman kaukana. Lempäälän kanavan suulta tulevalle kaasuputkelle on noin kuusi kilometriä. Päätöksessä vaikutti sekin, että lähin naapuri on vasta noin 500 metrin päässä ja taajamaan on reilusti yli kilometri matkaa. Jos hajuhaittoja tulee, vaikutusta pyritään minimoimaan.

– Hajuhaittoja voi tulla häiriötilanteissa, mutta tähtäämme laitoksen hyvään operointiin. Meillä on operoinneista kahdeksan vuoden ajalta kokemusta kiteeläisessä BioKymppi Oy:ssä, jossa Doranova on mukana. Lisäksi laitoksen suunnittelussa on alusta saakka huomioitu prosessirakennuksen tavallista tehokkaammat poistoilma- ja suodatusratkaisut.

Doranova on jäämässä Antti Myllärisen mukaan hankkeen omistajaksi, mutta omistusta aiotaan jakaa.

– Haluamme olla tässä mukana, mutta emme halua olla 7,5 miljoonan euron suuruisessa hankkeessa yksin, hän toteaa.

Hanke vartoo työ- ja elinkeinoministeriön energiatukipäätöstä, josta tieto tulee vuoden lopulla tai viimeistään tammikuussa.

– Energiatuki on elinehto, Myllärinen toteaa.

Jos tuki myönnetään, rakennustyöt tontilla alkavat kesän aikana puuston raivauksella ja tieyhteyden parantamisella.

Suunniteltu laitosalue sijaitsee Koskenkylässä. Kuva: Katariina Rannaste

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.