Lempäälän kunta apulaisoikeuskanslerille: ”Maanhankinnasta annetussa tiedotteessa ei virhettä”

Lempäälän kunnanhallitus toteaa apulaisoikeuskanslerille antamassaan lausunnossa maanhankinnan tiedottamisestaan, että julkisuudessa esitetyt väitteet maitten pakkolunastuksesta ja maanomistajien painostuksesta oli tarpeen oikaista Lempäälän kunnan imagon kannalta. Kunta tiedotti virallisilla internetsivuillaan että pakkolunastusta ei ole koskaan käytetty.

Lempäälän kunta katsoo, että sen tiedottamisessa ei ole annettu harhaanjohtavaa tietoa tapahtumien kulusta eikä se ole syyllistynyt kantelijoiden oikeusturvan, perus- tai ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan  tai muutoinkaan lainvastaiseen menettelyyn.

Oikeuskanslerin  virasto ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen olivat pyytäneet Lempäälän kunnan selvitystä ja lausuntoa Sirpa Heikkilän ja muiden asiakumppaneiden Mervi Heikkilän, Jari Heikkilän ja Turo Heikkilän tekemään kanteluun, joka koskee Lempäälän kunnan tiedottamista.

Kantelijat arvostelevat kunnan viestintää ja tiedottamista maanhankinta-asiassa. Kantelijat arvostelevat myös sitä, etteivät ole saaneet vastausta kunnan viestintään liittyvään tiedusteluunsa.

Lempäälän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että kunnanjohtaja Heidi Rämöllä on ollut oikeus ottaa kantaa ja tiedottaa Heikkilöiden maanhankintaa koskevassa asiassa, jossa Heikkilät ovat olleet kunnan mukaan aktiivisia, eivätkä aloitteellisia, kuten kantelussa todetaan.

Kunnanjohtaja Heidi Rämö ei osallistunut esteellisenä kunnanhallituksessa pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjaan merkittiin myös, että myöskään kunnanhallituksen jäsen Jori-Pekka ”Jocka” Träskbäck (kok.) ei osallistunut esteellisenä pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Heikkilät olivat esittäneet vuoden 2018 alussa maankäyttösopimuksen laatimista kunnan jaa maanomistajien välille omistamilleen maille Vuoreskeskuksen alueella. Kunta ei päässyt yhteiseen sopimukseen maanomistajien kanssa, ja maanhankintaa koskevat neuvottelut päättyivät 29. toukokuuta.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.