Pelastuslaitoksen päättämä piirinuohousjärjestelmän maksutaksa  lakkaa heinäkuun alkuun mennessä

Nuohouspalvelut siirtyvät vapaaseen tarjontaan

Nuohooja Matti Keskinen oli torstaina nuohoamassa omakotitalon savupiippua Hakkarissa Lempäälässä. Hän aikoo jatkossakin jättää asiakkaalleen etukäteen nuohousilmoituksen. Kuva: Erkki Koivisto

Rakennuksen ja huoneiston haltija ja omistaja on tähän asti saanut olla suhteellisen huoleton kiinteistön tulisijojen ja hormien nuohoamisesta, koska piirinuohoaja on oma-aloitteisesti muistuttanut määrävälein asiasta nuohousilmoituksella, jossa ehdotetaan nuohousaikaa kyseiseen kiinteistöön.

Käytäntöön on nyt mahdollisesti tulossa kevään ja kesän aikana muutos.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1. tammikuuta 2019 alkaen. Lainsäädännön uudistuksen merkittävin muutos koskee nuohouksen järjestämistapaa, joka on aiemmin ollut pelastuslaitoksen päätettävissä ja useilla alueilla, kuten Pirkanmaalla, on käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä.

– Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalveluissa vapaaseen tarjontaan siirtymäajan jälkeen viimeistään heinäkuuta alusta alkaen, sanoo johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen Pirkanmaan pelastuslaitoksesta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella vapaan kilpailun piiriin on toistaiseksi tullut viime vuodenvaihteesta lähtien ainoastaan Parkanon pohjoinen nuohouspiiri. Mutikaisen mukaan muissa nuohouspiireissä nuohouspalvelut tuotetaan toistaiseksi nykyisellä piirinuohousjärjestelmällä.

Lempäälän nuohouspiirin nuohousyrittäjä on Nuohousliike Järvinen ja Vesilahden nuohouspiirin Pirkanmaan Nuohouspalvelu Oy

– Useat pirkanmaalaiset nuohoojat ovat esittäneet pelastuslaitokselle nuohouksen vapauttamista kilpailulle jo siirtymäaikana. Asia on parhaillaan valmistelussa ja sen etenemisestä tiedotetaan erikseen lähiaikoina, Mutikainen sanoo

 

Rakennuksen omistajan ja haltijan kannalta muutoksessa keskeistä on se, että vapaan tarjonnan alueilla asiakas voi valita itse nuohoojan, kun piirinuohousjärjestelmässä on täytynyt käyttää piirinuohoojaa. Vapaan tarjonnan alueilla ei ole myöskään käytössä pelastuslaitoksen päättämää maksutaksaa.

Rakennuksen omistajan velvoitteisiin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta. – Muutos korostaa entisestään rakennuksen omistajan ja haltijan velvoitetta huolehtia tulisijojen ja savuhormien kunnosta sekä säännöllisestä nuohouksesta, Mutikainen painottaa.

Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä edelleen vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

 

Nuohooja Matti Keskinen oli torstaina nuohoamassa omakotitalon savupiippua Hakkarissa Lempäälässä. Hän aikoo jatkossakin jättää asiakkaalleen etukäteen nuohousilmoituksen. Kuva: Erkki Koivisto

Nuohoojaa varten

 

Tulisijan eteen ja sivuille on jätettävä riittävästi tilaa nuohoustyölle.

Katolla sijaitseville savupiipuille on järjestettävä turvallinen kulkutie.

Palamisjätteitä varten pitää olla kannellinen, palamaton astia.

Koneellinen ilmanvaihto on hyvä sammuttaa ennakkoon nuohoustyön ajaksi.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.