Harmittaako mökkirannan matalikko? – Ruoppaajan on nyt aika toimia

Kuvassa töissä on ns. ponttoonitelakaivinkone, jolla voidaan ajaa kohteeseen ”vesitse” ja operoida hyvinkin hankalissa paikoissa, kuten osittain soistuneilla tai pehmeäpohjaisilla matalilla vesialueilla. Kuva: Sami Moilanen, Pirkanmaan ELY-keskus

Viime vuosi oli poikkeuksellinen vesien korkeuksien suhteen, ja vesitilanne näkyi myös Pirkanmaan ELY-keskuksen käsittelemien ruoppausilmoitusten määrässä. Paennut vesiraja helpotti ruoppauksiin ryhtymistä, ja ilmoituksia tuli noin 200, kun normaalisti niitä käsitellään vuosittain 130–150.

– Jo syksyllä vedenpintojen laskiessa oli nähtävissä, että ilmoituksia tulee ennätysmäärä, erityisasiantuntija Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskukselta kertoo.

– Nyt tilanne saattaa olla se, etteivät tämän talven jäät kanna koneita. Jos kuitenkin tulee pitkä pakkasjakso ja suojaava lumikerros aurataan alueelta, saattaa ruoppaustyö onnistua.

Ruoppausta suunnittelevan kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen alkuvuodesta, sillä ruoppaukset on pääsääntöisesti tehtävä 1.9.–30.4. välisenä aikana.

– Maaliskuun loppuun asti voi ruopata melko vapaasti. Huhtikuussa ilmoituksia tarkastellaan jo tarkemmin. Ruoppaus voi silloin olla häiriöksi lintujen pesinnälle ja kalojen kutemiselle, Heikkilä sanoo.

– Vesilaissa ei sanota, etteikö ruoppaus olisi joissain tapauksissa mahdollista huhti-toukokuussa, mutta se on aina selvitettävä erikseen, hän huomauttaa.

Oman erityisselvityksensä vaativat myös esimerkiksi suojelu-, Natura- ja pohjavesialueet.

– Maaliskuun loppuun asti voi ruopata melko vapaasti. Huhtikuussa ilmoituksia tarkastellaan jo tarkemmin, Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskukselta kertoo.

Suunnitellusta ruoppauksesta on tehtävä ELY-keskukselle ilmoitus. Ilmoitus tehdään ymparisto.fi-verkkopalvelusta löytyvällä  sähköisellä ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeella.

– Vesilaki lähtee siitä, että ELYlle ja vesialueen omistajalle tulee tehdä ilmoitus 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista, Vesa-Pekka Heikkilä sanoo.

– ELY-keskus tarkastaa ilmoituksen ja antaa 30 vuorokauden kuluessa siihen sähköpostilla vastauksen.  Välitämme ilmoituksen tiedoksi myös asianomaiseen kuntaan.

– Ilmoituksia tulee lyhyelläkin varoitusajalla, mutta emme anna 30 vuorokauden määräyksestä poikkeamislupia, hän toteaa.

Heikkilän mukaan laki ei edellytä vesialueen omistajan lupaa, mutta omistajalla voi olla jotain sanottavaa mahdollisesta esteestä.

– Myöskään naapureilta lupaa ei pääsääntöisesti tarvita, mutta olemme suositelleet, että olisi vähintäänkin kohteliasta ilmoittaa, että tällainen toimenpide on tulossa, Vesa-Pekka Heikkilä painottaa.

Toisinaan rannan ruoppaus saa naapurit takajaloilleen, eivätkä naapurikiistat ole vieraita tälläkään seudulla.

– Selvää on, että jos lahdella kaivetaan ja ruovikot poistetaan, kyllä siitä mökkimaisema muuttuu. Ei siis ihme, jos naapurit toisinaan kyselevät perään. Naapurivalvonta pelaa Suomessa aika hyvin, Heikkilä sanoo.

– Toisaalta ruoppausurakoitsijat ovat suurelta osin alan ammattilaisia ja he osaavat selvittää työn teettäjälle, että miten homma hoidetaan asiallisesti.

Ilmoituksen perusteella maamassoja voi ruopata enintään 500 kiintokuutiota. Siitä suuremmat määrät vaativat luvan Aluehallintovirastolta. Vesitalousluvan käsittely kestää puolesta vuodesta vuoteen, ja se on maksullinen.

 

 

Ryhdytkö ruoppaamaan? Muista siis seuraava:

  • Suunnittele. Kilpailuta urakoitsija ja selvitä mm., missä menee omistamasi vesialueen rajat ja onko ruoppausalueella putkia tai kaapeleita?
  • Ilmoita. Jos ruoppaat enintään 500 kiintokuutiota, tee siitä ELY-keskukselle ilmoitus. Selvitä samalla, mihin sijoitat ruoppausmassat. Ruoppausmassoja ei saa jättää vesialueelle, eikä niillä saa kasvattaa rantaa tai tehdä saaria. Niitä ei saa myöskään läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman omistajan suostumusta.
  • Keskustele. Kerro hankkeesta ajoissa vesialueen omistajalle ja naapureille.
  • Ruoppaus rannasta poispäin. Työssä on syytä pyrkiä siihen, että ruopattu alue syvenee ulapalle päin, jotta ruopatulle alueelle ei synny lietettä keräävää kuoppaa.
  • Toimi siivosti. Siivoa ruoppauksen jäljet, kerää irronnut kasvillisuus, ja jos ruoppausmassat viedään traktorinlavalla pois, lavan tiiveys on syytä tarkistaa.
  • Muista vastuu. Työn teettäjä on vastuussa mahdollisista haitoista.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?