Kunta tukee kulttuuria tarjoamalla mahdollisuuksia kulttuurin harjoittamiseen

Kirjailija Ritva Mäkelä on mukana monessa kulttuuririennossa Lempäälässä. Hän muun muassa käsikirjoitti Lempäälä-Seuran viime kesän kotiseuturetken vuoden 1918 tapahtumien maisemiin. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän kunnan uudistuneilla kotisivuilla määritellään kunnan kulttuuritoiminnaksi erilaiset palvelut ja tapahtumat, mahdollisuuksien tarjoaminen kulttuurin harjoittamiseen ja harrastamiseen, taidepalvelujen tarjontaan ja käyttöön, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen.

Kunnassa kulttuuripalveluita järjestää kumppanuus- ja tapahtumapalvelut yhteisökoordinaattorina Talvikki Torppa.

Kunta koordinoi ja tuottaa kulttuuripalveluita sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. ”Kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalvelut on keskeinen yhteistyötaho kulttuurin parissa toimivien harrastajien, järjestöjen ja muiden kulttuurityötä tekevien tahojen keskuudessa”.

Lempäälän kunnan kulttuurialan tapahtumatuotannossa painottuu kunkin vuoden kulttuuriteema sekä Lasten Pirkkasten teema. Vuoden 2018 kulttuuriteemana oli ”Lupa harrastaa”.

Kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalvelut järjestää mm. elokuvatoimintaa, konsertteja, teatteriesityksiä, työpajoja, näyttelyitä, tapahtumakokonaisuuksia, yhteistyöprojekteja, seminaareja ja koulutuksia sekä vuodenkiertoon liittyviä tapahtumia, kuten juhlia.

Lempäälän kunta tekee kulttuuriyhteistyötä muun muassa Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten, Lasten Pirkkasten ja Terveyttä kulttuurista -verkoston, seutumuseohankkeen, Pirkan opiston, Tredun, taiteen perusopetuksen järjestäjien sekä Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa.

 

Ympäri maailmaa konsertoiva Marian Petrescu on vieraillut useasti esiintymässä Lempäälässä. Kuva: Erkki Koivisto

Yksi Lempäälän kulttuuritoimijoista on vuonna 1995 perustettu Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry. Sen tarkoituksena on edistää kuntalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta ja saattaa paikalliset järjestöt yhteistyöhön monipuolisen kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Puheenjohtajana toimii Heikki Paavilainen.

Yhdistys kokoaa vuosittain yhteisesti sovittujen teemojen ympärille Lempäälän kulttuuritapahtuman. Lisäksi yhdistys edistää paikallisten järjestöjen yhteistyötä. ”Lupa järjestää” -järjestötapahtuma oli 10. helmikuuta 2018  Manttaalitalolla, jossa 21 yhdistystä esitteli toimintaansa yleisölle. Viime vuonna 20 vuotta täyttäneet  ”Lempäälä soi” -mestarikurssit ja konserttisarja ajoittuivat ajalle 15.6.–14.11.

Yhdistys järjesti kesällä kesäteatteriretkiä Valkeakoskelle ja Nokialle.

Syksyn ohjelmassa oli lisäksi mm. yhteistyössä Lempäälän Unkari-Seuran kanssa järjestetty viini-ilta 21. lokakuuta Lempostuvassa, aiheena unkarilaiset viinit. Kouluttajana toimi lempääläläislähtöinen viiniasiantuntija Timo Jokinen.

Lempäälän kunnan  tuki vuonna 2018 Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n toiminnalle oli 6 000 euroa. Yhdistys haki 10 000 euroa.

Kesäteatterimatkojen ja Lempäälä Soi -tapahtuman lisäksi yhdistys järjestää ensi kesänä omakustanteisen kulttuurimatkan Sakkolaan ja Käsisalmeen. Syksyllä on lisäksi luvassa myöhemmin  sovittava kulttuuritapahtuma.

 

Lempäälän kunta myöntää yleisavustuksia rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille  lempääläisten taiteen harjoittamiseen ja harrastamiseen, taidepalvelujen tarjontaan ja käyttöön, kotiseututyöhön sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen.

Kohdeavustuksiakin Lempäälän kunta myöntää  kulttuuriyhdistyksille sekä kulttuuritoiminnan parissa toimiville toimintaryhmille taiteen harjoittamiseen ja harrastamiseen. Niitä voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät toimintaryhmät tai niiden yhteenliittymät. Avustuksia jaetaan kertaluontoisiin projekteihin.

Yhdistykset, seurat, järjestöt ja yhteisöt voivat hakea kunnalta seurahistoriikkiavustuksia toimintahistoriansa tallentamiseksi. Kylähistoriikkiavustukset eivät kuulu seurahistoriikkiavustusten piiriin.

Kulttuurin suosimisen nimissä Lempäälän kunta myöntää kulttuuristipendit ensisijaisesti nuorille (16–30 v.) kulttuurin harrastajille, opiskelijoille ja ammattilaisille. Stipendejä myönnetään mm. taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn, täydennyskoulutukseen, näyttelykustannuksiin, opintomatkoihin ja taideprojekteihin. Osa stipendeistä voidaan myöntää tunnustuksena taiteellisista saavutuksista.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.