Polut huomioon hakkuita suunnitellessa

Jara hakee maisematyölupaa (ilmoitus 16.1.2019 LVSssä). Kunta järjesti pyynnöstä katselmuksen alueella 24.1.2019. Katselmuksessa oli mukana asukasyhdistyksen ja naapurien lisäksi myös  UPM:n edustajia. Tällöin tuli esille, että pari vuotta sitten Kansakoulutien länsipuolella tehdyssä kunnan tilaamassa hakkuussa ei otettu huomioon olevaa polkuverkostoa, koska sitä ei ollut pohjakartassa ja koska sitä ei ollut muutenkaan ilmoitettu hakkuun tekijälle.

Nyt vireillä olevasta hakkuusta kunnan edustaja teki hyvän muistion. Sen mukaan hakijan edustaja/palstavastaava on esittänyt hakkuussa ja metsänhoitotöissä mm.: alueella olevat polut tullaan säästämään hakkuissa sekä hakkuiden jälkeen tapahtuvissa maanmuokkauksissa.  Koivut, muut lehtipuut sekä männyt jätetään pystyyn.

Esitän, että olevat polut otetaan huomioon lupia käsiteltäessä nyt ja muissakin hakemuksissa.

Eero Ruotsila

Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.