Avuksi on palkattu lisää aliurakoitsijoita ja muuta varahenkilöstöä

Lumentulo on työllistänyt auraajia ympäri vuorokauden

Lunta on tullut  ja ennuste lupaa lisää.

Reipas lumentulo ja tuulen puhaltamat kinokset ovat työllistäneet lumenauraajia jo monta päivää. Lempäälässä katujen aukipidosta vastaavat yksityiset urakoitsijat. Kunnalla ei ole omaa katujen kunnossapitokalustoa.

– Kunta on kilpailuttanut ja tehnyt sopimukset näiden yksityisten urakoitsijoiden kanssa. Kunta on jaettu 15 aurausalueeseen, joita hoitaa 9 urakoitsijaa eli alueauraajaa. Jokaisella alueauraajalla on oman kaluston lisäksi aliurakoitsijoita tarpeen mukaan sekä kulloinkin tarvittava määrä henkilökuntaa, kertoo kunnossapitopäällikkö Tiina Pekkala.

Jokainen urakoitsija hoitaa oman alueensa lumenaurauksen sovittujen kriteerien mukaan. Alueauraajat ovat tänä vuonna joutuneet ottamaan lisää aliurakoitsijoita tai muuta varahenkilöstöä työtä tekemään.

–  Tämä näkyy saamissamme palautteissa, kun alueella on erityiskohteita tai katualueen raja ei ole syystä tai toisesta selkeä, sattuu uudelle tekijälle enemmän virheitä kun kunnossapidettävät kohteet on uusia.

Lumivallien kertyminen ja lumen siirtäminen aiheuttavat omat haasteensa.

Johonkin se aurattu lumi täytyy saada mahtumaan, jotta liikenne ja kadulla liikkuminen sujuu turvallisesti.

Vaikka lunta on tullut paljon, urakasta on Pekkalan mielestä selvitty ihan hyvin.

– Toki työtä tehdään koko ajan, kausi jatkuu ja lunta on luvattu lisää edelleen. Palautteet ovat koskeneet yksittäisiä kohteita ja niihin on reagoitu tarpeen vaatimalla tavalla.

Viime vuonna käyttöön otettu sähköinen palautejärjestelmä (lempaala.fi/palaute)  on ollut hyvä ja tarpeellinen. Kuntalaisten antamat palautteet julkaistaan, jolloin palautteen jättäjä voi lukea aiemmin jätetyt palautteet, eikä samasta kohteesta tarvita montaa viestiä. Lisäksi kohteen voi merkitä kartalle, jolloin kohde on helppo paikallistaa ja välittää suoraan tekijöille.

Palautejärjestelmä auttaa siinä, että esimerkiksi sähköpostilla lähetetty viesti ei jää yksittäisen henkilön sähköpostiin tai palautteen antajaa ei harmita kun ei tavoita puhelimitse.

– Katujen kunnossapitoa koskevat palautteet ovat monesti sellaisia, että niihin on reagoitava nopeasti. Palautejärjestelmä on auttanut tässä eli pystymme reagoimaan nopeasti ja saadaan vaadittavat toimenpiteet suoritettua kohtuullisessa ajassa, Pekkala sanoo.

Marraskuun alusta laskien on katujen kunnossapitoa koskevia palautteita on tullut yhteensä 50 kpl. Palautteet on luettavissa palautejärjestelmässä.

Pekkala haluaa muistuttaa, ettei alueauraaja voi aurata liittymiä varsinkin kun lunta on tullut näin reilusti.

Alueauraaja ei voi jokaisen liittymän kohdalla poiketa liittymän puolelle vaan lunta jää väkisin kiinteistöjen liittymien reunaan auraajan jäljiltä. Kiinteistön liittymän hoito kuuluu kiinteistön omistajalle ja tätä työtä on tänä vuonna riittänyt.

Lunta on nyt paljon kasalla ja kasoja siirretään pois. Siirrettävä lumi kuljetetaan Moisiolammentiellä olevalle lumenkaatopaikalle ja osa lumesta viedään Vuoreksen maanvastaanottoalueelle.

– Lunta viedään tarpeen mukaan eli ne lumet kuljetetaan pois, jotka ovat kaduilla liikkumisen esteenä tai risteysalueilla näkemän esteenä sekä bussipysäkkien ympärykset.

Lempäälän kunnan hoidettavia katuja on kaiken kaikkiaan noin 280 km, joista noin puolet kaavakatuja ja toinen puoli yksityisteiträ. Lisäksi on 70 kilometriä jalkakäytäviä sekä kevyenliikenteenväyliä.

– Lisäksi kunnan alueella on valtion maanteitä, joissa kunnossapitäjänä on ELY-keskus. Ymmärrettävää on, että välillä kuntaan tuleva palaute koskee näitä ELY:n väyliä. Tällöin välitämme viestin edelleen oikealle taholle.

Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat merkittävästi talven säästä riippuen. Vähälumisena talvena riittää myös töitä.

Tänä vuonna on aurattu ja lumia kuljetettu reilusti, mutta vastaavasti liukkaudentorjuntaa ei ole tarvinnut suorittaa. Lumettomana talvena liukkaudentorjunta eli hiekoitus on tarpeen ja se aiheuttaa kustannuksia, vaikka aurausta ei olekaan. Hiekotuksessa kustannuksia syntyy hiekoitustyön lisäksi materiaalista eli kiviaineksesta ja keväällä sen poistosta kaduilta.

Liukkaudentorjunnassa on sama periaate kuin aurauksissa eli urakoitsijoilla on omat vastuualueensa. Näitä alueita on 6.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?