Piirinuohoussopimukset lakkaavat – kuntalaiset voivat Pirkanmaalla valita nuohoojan etuajassa vapaasti

Lempäälässä nuohoova Matti Keskinen aikoo jatkossakin jättää asiakkaalleen etukäteen nuohousilmoituksen. Kuva: Erkki Koivisto

Lakimuutoksen myötä koko maassa siirrytään nuohouspalveluissa vapaaseen tarjontaan viimeistään 1.7.2019 alkaen. Pääosassa Pirkanmaan nuohouspiirejä muutos toteutetaan kuitenkin jo 1.3.2019 lukien paikallisten nuohoojien aloitteesta.

Nuohousta koskeva lainsäädäntö on muuttunut 1.1.2019 alkaen. Merkittävin muutos koskee nuohouksen järjestämistapaa. Aiemmin nuohouksen järjestämistapa on ollut pelastuslaitoksen päätettävissä, ja useilla alueilla, kuten Pirkanmaalla, on käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä.

Useat pirkanmaalaiset nuohoojat tekivät loppuvuodesta 2018 pelastuslaitokselle esityksen nuohouksen vapauttamisesta kilpailulle jo siirtymäaikana. Esityksen pohjalta tehdyn jatkovalmistelun tuloksena on sovittu pelastuslaitoksen ja piirinuohoojien kesken piirinuohoussopimusten päättämisestä 28.2.2019 pääosassa Pirkanmaan nuohouspiirejä. Maaliskuun alusta lukien piirinuohousjärjestelmässä jatkavat Pirkanmaalla ainoastaan Kihniön, Juupajoen ja Oriveden kuntien alueet käsittävät nuohouspiirit sekä Akaan kaupungin Toijalan nuohouspiiri. Muualla Pirkanmaalla vielä voimassa olleet piirinuohoussopimukset lakkaavat, ja kuntalaiset voivat valita nuohoojan vapaasti.

Rakennuksen omistajan ja haltijan kannalta muutoksessa keskeistä on se, että vapaan tarjonnan alueilla asiakas voi valita itse nuohoojan, kun piirinuohousalueilla on käytettävä valittua piirinuohoojaa. Vapaan tarjonnan alueilla ei ole myöskään käytössä pelastuslaitoksen päättämää maksutaksaa, vaan jokainen nuohooja hinnoittelee työnsä itsenäisesti.

Rakennuksen omistajan velvoitteisiin tai nuohoojalta vaadittavaan pätevyyteen muutoksella ei ole vaikutusta. Muutos korostaa entisestään rakennuksen omistajan ja haltijan velvoitetta huolehtia tulisijojen ja savuhormien kunnosta sekä säännöllisestä nuohouksesta. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä edelleen vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein. Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.