Narvan päiväkodin loppukatselmuksen laiminlyömisestä rakentajalle 30 000 euron uhkasakko – rakentaja valittanut lautakunnan päätöksestä

Peuraniityn päiväkodin rakennustöitä ei ole saatettu loppuun. Kuva: Katariina Rannaste

Vesilahtelaisen Peuraniityn päiväkodin rakennustöitä on lyöty laimin. Kiinteistössä havaittuja puutteita ei useasta katselmuksesta ja pyynnöstä huolimatta ole korjattu.

Päiväkoti on rakennettu Kiinteistöosakeyhtiö Vesilahden Narvan päiväkodin toimesta. Vesilahden kunta on kiinteistössä vuokralla.

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli asiaa joulukuussa, jolloin se velvoitti Kiinteistöosakeyhtiö Vesilahden Narvan päiväkodin suorittamaan loppukatselmuksen hyväksytysti viimeistään kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Lautakunta myös asetti velvoitteen tehosteeksi 30 000 euron uhkasakon.

Vesilahden rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä kertoo, ettei velvoitetta ole suoritettu vieläkään.

– Lautakunnan päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten asia ratkaistaneen oikeusasteessa, Uusi-Erkkilä toteaa.

Karholantie 3:ssa sijaitsevaan Peuraniityn päiväkotiin on tehty käyttöönottokatselmus helmikuussa 2016. Rakentaja oli pyytänyt loppukatselmukselle ajan 15. helmikuuta 2018, ja siinä havaittiin puutteita, jotka liittyvät rakennuksen energiatehokkuuteen sekä rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin, pienryhmähuoneen sisäilmaongelmiin sekä niiden tutkimukseen ja korjaustoimenpiteisiin, sadevesien johtamiseen sekä leikkipihan verkkoaidan korjaamiseen.

Määräaikoja suorittaa loppukatselmus hyväksytysti on Uusi-Erkkilän mukaan ollut 15.4., 31.5. ja 30.6. mennessä, minkä jälkeen rakentajalle on annettu loppukatselmuksen suorittamiseksi kehotus 30.9. mennessä, selityspyyntö 30.11. ja lopuksi uhkasakon uhalla 8.2.2019 mennessä.

– Rakennustyötä ei ole saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti, eikä rakennusvalvontaviranomaisen määräämiä tarkastuksia sekä niissä vaadittuja toimenpiteitä ole tehty, lautakunta totesi.

Loppukatselmuksen tai sen laiminlyönti voi johtaa hallintopakkomenettelyyn rakennusvalvontaviranomaisen toimesta.

LVS ei tavoittanut rakentajaa kommentoimaan asiaa.

 

 

 

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.