Kuntalaisaloite juhlatilasta on vastatuulessa – Rakentamisesta mittavat kustannukset, lisäksi kunnassa jo ennestään useita juhlatiloja, todetaan selvityksessä

Vanha lukiosta on jäljellä enää vain muisto. Nyt vaikuttaa siltä, että näin voi käydä myös juhlatilaa koskevalle kuntalaisaloitteelle.

Kuntalaisaloite juhlatilan rakentamiseksi kolmanteen yläkouluun on vastatuulessa. Aloitteessa esitettiin, että Kanavan koulun tontille rakennettavaan uuteen kolmanteen yläkouluun on suunniteltava ja rakennettava suuren yleisön juhlasali, jossa on nouseva katsomo, hyvä akustiikka ja esteetön kulku.

Aloite on tiistaina yhdyskuntalautakunnan puitavana. Lautakunnan käsittelyyn tulevassa selvityksessä todetaan, että yläkoulun tilaohjelmaan ei sisälly auditoriotyyppistä juhlatilaa. Sen sijaan ohjelmassa on koulu- ja iltakäytönliikuntaan soveltuva 800 m2:n suuruinen liikuntasali sekä näyttämö, jota on tarkoitus hyödyntää myös opetuksessa.

Liikuntasali on suunniteltu varustettavan normaalin koulukäytön mukaisella akustiikalla, valaistuksella sekä av-laitteilla. Salia voidaan käyttää juhlatilaisuuksissa, mutta erityisvarustusta sinne ei ole tarkoitus hankkia. Irtaimistohankintana on saliin tulossa 700-800 tuolia liikuntasalissa järjestettäviä tilaisuuksia varten.

Selvityksen mukaan juhlasalin toteuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, joko erillisenä tilana tai liikuntasalin kunnostukseen juhla- ja konserttikäyttöön paremmin soveltuvana. Rakennuttamisen yksikössä on selvitetty kolmen erilaisen vaihtoehdon lisäkustannuksia.

Kaikki  vaihtoehdot lisäävät kouluhankkeen kustannuksia, eikä niihin olla varauduttu valtuuston myöntämissä määrärahavarauksissa.

Erillisen auditorion kaltaisen salin ja näyttömön rakentaminen 500 hengelle vaatisi 600 neliömetrin lisätilan, mikä kaikkineen kasvattaisi rakennuskustannuksia 2,1 miljoonalla eurolla.

Toinen vaihtoehto on liikuntasalin tekniikan ja materiaalien laadun nostaminen. Akustiikka voitaisiin parantaa teettämällä akustikolla suunnitelmat sekä sisällyttämällä muutokset rakennusurakkaan.

Salissa voitaisiin käyttää korkeatasoisempia pinnotteita, jolloin vaikutelma olisi juhlavampi. Myös salin valaistusta ja av-tekniikkaa sekä istuimia voidaan parantaa. Nämä kohennukset nostaisivat kustannuksia arviolta 350 000 euroa.

Kolmantena vaihtoehtona on teleskooppikatsomon asentaminen liikuntasaliin. Katsomo olisi upotettaisiin takaseinälle, mistä se voidaan avata saliin. Valmistajan arvio 500 hengen katsomon hinnasta tuoleineen on 500 000 euroa.

Selvityksen mukaan saliin tarvitaan lisätilaa katsomonvarastointiin ja lisäksi etureunaan seinärakennelma. Myös akustiikan parantaminen ja av-tekniikan lisäys on huomioitava. Lisähinta tässä vaihtoehdossa olisi noin 800 000 euroa. Lisäksi ongelmaksi saattaisi tulla painavan katsomon tuominen joustavalle lattiarakenteelle.

Selostuksessa viitataan edelleen Lempäälässä jo oleviin ja tuleviin juhlatiloihin. Lempäälän kunta rakentaa parhaillaan Lempäälä-taloa, johon on tulossa kirjaston yhteyteen noin 200 hengen katsomoportaat sekä monitoimitila, joita voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisiin juhla- ja esiintymistilaisuuksiin. Myös Hakkarin koulun auditorio täydentää kunnan juhlatiloja ja soveltuu esimerkiksi elokuvien näyttämiseen.

Lisäksi Lempäälän kunta tukee avustuksina muita kunnan alueella olevia  juhlatiloja, kuten esimerkiksi Manttaalitaloa sekä Lempäälän Työväentaloa, jotka ovat vuokrattavissa tilaisuuksia varten.

Kunnanvaltuuston yläkoululle myöntämässä määrärahassa ei ole varauduttu laajempaan juhlasalikäyttöön, ja kunnan investointipaineet ovat useiden investointitarpeiden vuoksi lähivuosina kovat ottaen huomioon kunnan taloudellisen tilanteen.

Yhteenvetona selvityksessä katsotaan, ettei aloitteen pohjalta ole tarvetta ryhtyä lisätoimenpiteisiin. Mikäli yhdyskuntalautakunta hyväksyy ehdotuksen, se menee seuraavaksi kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kuva: Andreas Kelkka

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.