Kunnan omaa vanhuspalvelukokonaisuutta olisi kehitettävä

Vanhuspalveluissa valtakunnallinen suuntaus palvelusetelien kautta palveluasumisen ostamiseen yksityisiltä palveluntuottajilta on kasvava trendi. Se on kunnan kannalta nopea ja yksinkertainen tapa järjestää vanhuspalvelut tilanteessa, missä vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvien ihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa kasvamistaan ja paineet mm. palveluasumiseen nähden kasvavat.

Asia kaipaa kuitenkin poliittista linjausta ja sen toivoisi Lempäälässä toteutuvan: halutaanko vanhuspalvelumme tuotettavan lisääntyvän yksityisen palvelutuotannon kautta vai kehitetäänkö omaa, kunnan tuottamaa vanhuspalvelun kokonaisuutta.

Kunnassamme on määritetty palveluasumiseen varattavien tonttien luovutus ja rakentamisehdot sekä ostopalvelusetelien arvo jolla kunta tulee asiakasta vastaan siinä tapauksessa että hänen hoitopaikkansa tulee olemaan yksityinen palvelulaitos. Nämä välineet siis ovat kunnossa.

Kunnan omien palveluiden turvaamiseksi on nyt viipymättä tehtävä linjaukset siitä miten palveluja tulee kehittää, mitä uusia toimintatapoja luoda, miten julkisten palveluiden kautta ylipäätään voidaan vastata ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen Lempäälässä.

Seniorineuvosto kokouksessaan 21.2.2019 on keskustellut vanhuspalveluiden kehittämislinjauksista kuultuaan avoimien ovien tilaisuuksissa ikäihmisiä sekä keskusteltuaan nykyisten kotihoidon ja tehostetun-palveluasumisen asiakkaiden ja omaisten kanssa. Seniorineuvosto on hyväksynyt seuraavat teesit:

  1. Vanhuspalvelut ja ikäihmisten aktiviteettipalvelut / roolit selkeiksi/ oman toiminnan painopisteet ja yhteistyöalueen määrittäminen
  2. Lähitoritoiminta: käsite selväksi/ toiminta selväksi kuntalaisille ja toiminnan erityinen kohdentaminen neuvontaan ja kotiin jääneiden ikäihmisten tukemiseen
  3. Etsivä työ kotiin jääneiden löytämiseksi eläkeläisjärjestöjen ja Yhteisöpalvelujen kanssa
  4. Palvelubussin toimintaidean terästäminen: tukemaan kotiinjääneiden kuljettamisia esim. Lähitoreille, yhdistysten ja järjestöjen toimintoihin
  5. Kotikuntoutuksen nopea kehittäminen ja toteuttaminen
  6. Jaksopaikkatoiminnan elvyttäminen omaishoidon tueksi. Erityisesti muistiyksikössä kotihoidon ja jaksohoidon ketjuttaminen joustavaksi, mahdollisimman samojen ihmisten toteuttamaksi toiminnaksi.
  7. Terveyskeskuksen ”Nokia-osaston” muuttaminen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta toteuttavaksi ja kotihoitoa tukevaksi kuntoutusyksiköksi (vuokrasopimuksen päätyttyä).
  8. Kotihoito kolmivuorotyöhön
  9. Yhteisöllisiä asuntoja yhdessä Sirkkavuori Vuokra-asunnot Oy:n kanssa

Maikki Hämäläinen-Ylikahri
seniorineuvoston sihteeri

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.