Korkein hallinto-oikeus päätti – Lempäälän teknisen johtajan Jaakko Hupasen irtisanominen oli laillinen

Lempäälän kunta irtisanoi teknisen johtajan Jaakko Hupasen 2016. Hupanen valitti irtisanomisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätöksen mukaan irtisanominen on laillinen.

Lempäälän kunta irtisanoi heinäkuussa 2016 teknisen johtajan Jaakko Hupasen. Kunnan mukaan perusteena oli pitkään jatkunut
epärehellinen toiminta sekä vakava ja pysyvä luottamuspulan.

Hupanen valitti irtisanomisasiasta sekä hallinto-oikeuteen että sen tekemän hylkäyksen jälkeen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Kolmen vuoden käsittely on ohi ja korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että Lempäälän kunnalla oli oikeus irtisanoa Jaakko Hupanen. Päätöksen mukaan Hupasen tulee korvata asian käsittelystä johtuneet oikeudenkäyntikulut Lempäälän kunnalle.

Lempäälän kunnanhallitus päätti irtisanoa Jaakko Hupasen teknisen johtajan virkasuhteesta
1. hienäkuuta 2016.

Päätöksen mukaan Hupanen oli toiminnallaan rikkonut ja laiminlyönyt vakavalla tavalla
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 ja 18 §:n mukaisia velvollisuuksiaan ja hallintolain 27
ja 28 § säännöksiä ja siten toiminnallaan kyseenalaistanut Lempäälän kunnan toiminnan
laillisuuden.

Hupasen katsottiin pitkään jatkuneella epärehellisellä toiminnallaan aiheuttaneen vakavan ja
pysyvän luottamuspulan Lempäälän kunnan ja viranhaltijan välille.

Jaakko Hupanen valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi asian Lempäälän kunnan hyväksi
valituksenalaisella päätöksellään 8.5.2017.

Päätöksessään hallinto-oikeus totesi, että kunnanhallituksen päätökset eivät ole lainvastaisia ja että Hupanen velvoitetaan maksamaan
Lempäälän kunnalle 6 000 euroa oikeuskuluja.

Hupanen valitti asiasta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati kunnanhallituksen
tekemään irtisanomista kumottavaksi.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen 5. huhtikuuta, jonka mukaan Jaakko Hupasen valitus hylätään kaikilta osin. Näin ollen irtisanomispäätös
jää voimaan ja Hupasen tulee suorittaa Lempäälän kunnalle oikeudenkäyntikustannukset yhteensä
9 000 euroa viivästyskorkoineen.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.