Kaavoitusarkkitehdin näkemys Hiiroksentien kaavahankkeesta: ”Ei pidä paikkaansa, ettei osallisia ole informoitu”

LVS kirjoitti hiljattain asukkaiden närkästyksestä Hiiroksentielle suunniteltua kerrostalohanketta ja kunnan vaitonaisuutta kohtaan.  Voit lukea jutun tästä. Kunnan kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen jatkaa keskustelua.

Soili Lampinen: ”Hiiroksentien kaavahankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta on ilmoitettu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla. Lisäksi luonnoksen ja ehdotuksen nähtävilläolosta on ilmoitettu kirjeitse kaava-alueen maanomistajille ja rajanaapureille. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kirjeiden lähettämistä vain kaavaehdotusvaiheessa ja silloinkin vain ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille.

Kaavaluonnosvaiheessa saatuun palautteeseen annettuja vastineita ei lähetetä henkilökohtaisesti jokaiselle palautetta esittäneelle, vaan vastineet ovat kaavaehdotuksen selostuksen liitteenä. Kaavaehdotusvaiheessa vastineet lähetetään jokaiselle muistutuksen esittäneelle, joka on ilmoittanut osoitteensa. Tämä tehdään sen jälkeen, kun kunnanhallitus on hyväksynyt vastineet.

Kunnan maankäytön suunnittelun edustajat ovat tavanneet ja kuulleet eri kokoonpanoissa Pro Hiiroksentien johtohahmoa Jarmo Saarista useita kertoja. Palavereissa ovat olleet mukana kaavan laatijan, kaavoitusarkkitehti Soili Lampisen lisäksi nykyinen kaavoituspäällikkö Teija Mäkelä, edellinen kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus ja kaavoitusarkkitehti Maija Villanen. Mm. 17.1.2018 järjestettiin neuvottelu, jossa kaavan laatija ja kaavoituspäällikkö Rasimus tapasivat Saarisen ja kaksi muuta kaava-alueen ympäristön asukasta.

Hiiroksentien kaavasta järjestettiin yleisötilaisuus Pesäpuu-talon takkahuoneessa 19.4.2018. Pro Hiiroksentien edustajat olivat runsaslukuisina paikalla.

Hiiroksentien kaavaluonnoksesta saadun palauteen johdosta kunta tilasi syksyllä 2018 konsultilta rakennesuunnitelman, jossa tutkittiin Tampereentien, Kenttätien, rautatien ja Lemponkadun välisen alueen liikennejärjestelyjä ja asemakaavojen vaiheittaista muuttamista osayleiskaavan mukaisiksi. Rakennesuunnitelman tekoon liittyi 22.10.2018 järjestetty työpaja, jossa Saarinen oli mukana.

Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 17.4.2019. Naapureilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää siitä kirjallisia muistutuksia 20.5.2019 saakka. Hiiroksentien tuleva pohjoisreuna merkitään maastoon ja kaavan laatija ja suunnitteluinsinööri ovat 7.5. tavattavissa yhdyskunnan palvelualueen neuvotteluhuoneessa. Toki meidän kanssamme voi sopia tapaamisesta muulloinkin. Lisäksi kaavan laatijaan voi ottaa puhelimitse tai sähköpostitse yhteyttä kaikissa kaavoitusta koskevissa kysymyksissä.

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, osallisilla on ollut erittäin hyvät mahdollisuudet mielipiteidensä esittämiseen. Ei pidä paikkaansa, ettei kuntalaisia ole informoitu.

Olemme saaneet jo nyt kaava-alueen naapurustosta myönteistä palautetta siitä, että kaavaehdotuksessa osoitetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Pitäisin omakotiasukkaiden kannalta myönteisenä myös kerrostalojen sijoittamista siten, että niiden päädyt ovat omakotitontteja kohti.

Maanomistajilla on mahdollisuus anoa asemakaavan muuttamista omistamillaan kiinteistöillä. Jos kaavamuutos tehdään ja se tuottaa maanomistajille huomattavaa hyötyä (yli 500 krs-m² uutta rakennusoikeutta), kunta perii kehittämiskorvauksena 50 % laskennallisesta maan arvon noususta.

Kunta on ryhtynyt Hiiroksentien alueen asemakaavan muutoksen laatimiseen ja vienyt sitä eteenpäin, koska kerrostalohanke on asemakaavoitusta ohjaavan osayleiskaavan mukainen ja noudattaa myös kuntastrategian 2018-2025 periaatteita. Lempäälän kuntastrategiaan kohdassa 4.5 Elinkeinot, kaavoitus, liikenne ja ympäristö on asetettu tavoitteeksi mm: Kasvatamme asemanseutuja ja keskitämme kaavoitusta lähijuna-asemien sekä joukkoliikennereittien varteen.[… ] Rivi-ja omakotitaloalueiden ohella kaavoitamme jatkossa aktiivisesti kerrostaloalueita.

Kaavoituksessa on tavallista, että eri intressitahoilla on toisistaan poikkeavia tavoitteita. Joskus niitä on vaikeaa tai jopa mahdotonta sovittaa yhteen.

Asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää viime kädessä kunnanvaltuusto.”

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.