Lempäälä voi periä maksun maanomistajilta, jos maan arvo nousee kaavoittamalla – Periikö kunta maksun Hiiroksentielle mahdollisesti nousevien kerrostalojen tontinomistajilta?

Asemakaavoitettavalla alueella maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli asemakaavasta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Kuva: LVS-arkisto

Lempäälällä on oikeus periä maksu maan arvonnoususta. Kunnan maapoliittisessa ohjelmassa kerrotaan, että kunta perii maankäyttömaksuna 50 prosenttia asemakaavan synnyttämästä arvonnoususta.

Mikä maankäyttömaksu on, Lempäälän kiinteistöinsinööri Harri Järvenpää?

– Maankäyttömaksun periminen kunnalle perustuu maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 91 a, jonka mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli asemakaavasta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä. Merkittävää hyötyä tulee, jos maanomistaja saa asemakaavalla yli 500 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta.

– Maankäyttömaksun suorittamisesta ja kaavan toteuttamiseen liittyvistä käytännön asioiden sopimisesta kunta ja maanomistaja laativat maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimuksessa ei voida sopia kaavan sisältöön liittyvistä asioista.

– Maankäyttömaksun määräytyminen on kaavallinen tarkastelu, jossa asemakaavaa muutettaessa uuden kaavan rakennusoikeuden määrää verrataan vanhan kaavan rakennusoikeuden määrään. Näiden erotuksesta saadaan maankäyttömaksu.

Entä jos maankäyttösopimukseen ei päästä?

– Kunta voi määrätä kehittämiskorvauksen, jos maankäyttösopimukseen ei päästä. Kunnat ovat käyttäneet kehittämiskorvausta verrattain harvoin. Kehittämiskorvaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 91 b.

Kuinka paljon kunta on maankäyttösopimuksia tehnyt?

– Maankäyttösopimuksia tehdään vuositasolla muutamia. Kaksi kappaletta vuonna 2018, kahdeksan kappaletta vuonna 2017 ja kolme kappaletta vuonna 2016.

Mihin kunta käyttää maankäyttömaksuista saamansa varat?

– Maankäyttömaksu käytetään kaava-alueen katujen, kevyenliikenteenväylien, muun kunnallistekniikan sekä puistoalueiden ym. rakentamiseen.

Peritäänkö paljon keskustelua herättäneen Hiiroksentien tontinomistajilta maankäyttömaksu?

– Hiiroksentien asemakaavan muutoksessa yhdeltä maanomistajalta peritään 50 prosentin suuruinen maankäyttömaksu. Asemakaavan muutos tuo lisärakennusoikeutta, tai merkittävän hyödyn raja ylittyy vain yhdelle maanomistajille, jonka kanssa tehdään maankäyttösopimus.

 

 

Lue lisää Hiiroksentien hankkeesta:

 

”Tämä on niin suurta hulluutta, ettei tämä saa mennä läpihuutojuttuna” – Asukkaat pöyristyivät Hiiroksentielle suunnitellun kerrostalohankkeen etenemisestä ja kunnan vaiteliaisuudesta

Maanomistajiin lukeutuva Kati Korkeakoski vastaa Hiiroksentien kerrostalohankkeesta nousseeseen keskusteluun: ”Nyt ollaan toteuttamassa kunnan päättäjien tahtoa”

 

Kaavoitusarkkitehdin näkemys Hiiroksentien kaavahankkeesta: ”Ei pidä paikkaansa, ettei osallisia ole informoitu”

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.