Asemakaavamuutoksia tulossa Narvassa – Vanhan paloaseman ja hammaslääkärintalon alueille tulossa muun muassa asuin- ja liikerakennuksia

Asemakaava-alue rajattu sinisellä. Kuva: Vesilahden kunta

Pitkään vireillä ollut Narvan korttelin 24 ja sen lähialueiden asemakaavamuutos on edennyt. Asemakaavan muutos koskee korttelin 24 lisäksi korttelin 111 tontteja 1 ja 2, lähivirkitysaluetta ja katualuetta. Asemakaava-alue sijaitsee Tuulikalliontien molemmin puolin. Toisella puolella alueella on Kestintie ja Varvarinkuja. Vanhan paloaseman alue puolestaan rajautuu Ylä-Narvantiehen.

Uuden asemakaavan alueella sijiatsevat vanha paloasema, Sorvalan talo, hammaslääkärintalo ja vanha terveysasema.

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus vastata Vesilahden muuttuneeseen palvelurakenteeseen. Siltä osin osayleiskaava ja asemakaava olivat vanhentuneita, eivätkä vastanneet nykyisen maankäytön tai kunnan tarpeita. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus myös muuttaa tonttien käyttötarkoitusta ja tonttijakoa.

– Alueella toiminut terveysasema on lopettanut toimintansa ja kiinteistössä toimii kunnan tekninen toimisto. Rakennukselle on kaavaehdotuksessa muodostettu tontti, jonka käyttötarkoitukseksi on osoitettu yleisten rakennusten ja asuinrakennusten korttelialue.

– Lisäksi päiväkodin käytössä olleet rakennukset ovat jääneet tyhjilleen, ja niille on osoitettu uuden käytön mahdollistava asuin-, liike- ja toimistorakennusten käyttötarkoitus, Vesilahden ja Urjalan kunnan aluearkkitehti Leena Lahtinen kommentoi.

Asemakaavamuutos koskee vanhan paloaseman (vasemmalla) aluetta ja oikealla olevia tontteja, jossa on tällä hetkellä muun muassa Vesilahden tekninen toimi. Kuva: Antti Raunio

Kestintien varressa sijaitsee vanha Sorvalan talo, jossa on ollut näyttelytoimintaa. Suojeltua taloa ei saa purkaa.

– Sorvalan talolle on kaavoitettu oma tontti, jolla olevaa rakennusta ei saa purkaa. Tontin käyttötarkoitukseksi on kaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialue, joka mahdollistaa muun muassa näyttely- ja yhdistystoiminnan siinä jatkossa, Lahtinen kertoo.

Vanha paloasema saa jatkossa uutta elämää. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa rakennuksen uudenlainen käyttö.

–Vanhaa  paloasemaa ei ole tarkoitus purkaa, vaan sen tontin käyttötarkoitusta on muutettu siten, että käytöstä poistuneen paloaseman käyttö asuin-, liike- ja toimistorakennuksena mahdollistetaan.

Huonokuntoinen vanha terveysasema todennäköisesti tullaan purkamaan, mutta hammaslääkärintalon hyvä kunto mahdollistaa monenlaisen käytön jatkossa.

– Tonteille on kaavaehdotuksessa osoitettu käyttötarkoitukseksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, joten se mahdollistaa rakennusten moninaisen käytön.

– Hammaslääkärintalo, joka on entinen päiväkoti, on varsin hyväkuntoinen. Se on sellaisenaan monikäyttöinen rakennus, joka säilyy alueella. Terveystalo, joka myös entinenä päiväkoti, on puolestaan varsin huonokuntoinen ja sikäli luultavasti puretaan alueelta. Uusi tontti mahdollistaa paikalle uudisrakennuksen rakentamisen.

Lue lisää artikkeleita Vesilahdesta:
TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.