Vesilahden kunnanhallitus päättää yt-neuvottelujen aloittamisesta – Säästötarve 200 000–500 000 euroa

Kunnanhallitus päättää yt-neuvottelujen aloittamisesta maanantaina.

Vesilahden kunnanhallitus päättää maanantaina kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä koskevan yt-menettelyn aloittamisesta.

Yt-menettelyjen tavoitteena on selvittää ne talouden ja palvelujen tasapainottamisen vaihtoehdot, joilla saadaan aikaan 200 000-500 000 euron säästöt vuosien 2020-2022 aikana.

Esityksen mukaan kunnanhallitus nimeää työnantajan edustajiksi neuvotteluryhmään kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan sekä yhteistoimintaelimen luottamushenkilöjäsenen.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan toteuttamaan työnantajan puolesta yhteistoimintamenettelyn sekä antamaan toteuttamista koskevat ohjeet ja aikataulut.

Päätösesityksen mukaan Vesilahti aikoo myös hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta.

Säästöjen tarve kävi selväksi talousarvion valmistelun yhteydessä.  Työvoiman vähennystarvetta ei ole arvioitu, vaan tarkemmat tavoitteet henkilöstön ja organisaation osalta asetetaan neuvottelujen aikana.

Vesilahden kunnan talouden tilanne on heikentynyt sopeuttamisohjelmista huolimatta. Tämä on johtunut osaltaan tulojen alenemisesta, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten merkittävästä noususta.

Arvioiden mukaan alijäämä kasvaa kuluvan vuoden osalta entisestään talousarviossa arvioidusta 1 315 000 eurosta vuosikatteen jäädessä jälleen negatiiviseksi.

Ennuste vuoden 2020 alijäämästä on tällä hetkellä 1 190 000 euroa. Vuoden 2021 osalta alijäämä olisi 360 000 euroa ja vuonna 2022 ylijäämää kertyisi 80 000 euroa.

Vuonna 2022 taseen kertyneen alijäämän arvioidaan olevan 2 140 000 euroa eli 479 euroa asukasta kohden. Kuntalaki edellyttää, että kunnan talous on tasapainossa tai ylijäämäinen.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.