Lempäälään halutaan puukerrostaloalueita – ”Suomessa rakennusteollisuus vastaa noin kolmasosaa kaikista ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä”, näkee aloitteen laatinut Piia Nurmela

Kunnanvaltuutettu Piia Nurmela (kd.) esittää, että Lempäälässä on ryhdyttävä kaavoittamaan puukerrostaloalueita.