Ristiriitaisia päätöksiä – Seurakunta menee Lempäälä-taloon, ei mene…

 

Lempäälän ev.-lut. seurakunnassa valmistellaan sekä toimintojen siirtämistä Lempäälä-taloon, että olemassaolevan seurakuntatalon uudelleen rakentamista (kuvassa) samoille sijoilleen. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkovaltuusto teki vuoden 2018 joulukuun 20. päivä seurakunnan uusien toimitilojen valmistelusta päätöksen, jossa se yhtyi kirkkoneuvoston äänestyksen jälkeen syntyneeseen päätösesitykseen valita uusien toimitilojen ratkaisuksi vaihtoehdon kaksi. Päätöksen mukaan Lempäälä-talon tilat yhteensä 841,5 neliömetriä ovat ainoa vaihtoehto, jossa on tarpeeksi tilaa sekä seurakunnan nuoriso- ja lapsityölle että hallinnolle.

– Seurakuntalaisten voimakas tahtotila on ollut, että seurakunta olisi ihmisvirtojen äärellä ja tiloissa olisi helppo poiketa. Kustannuksena se pystytään sisällyttämään talousarvioon, todetaan kirkkovaltuuston päätöksessä.

Päätös syntyi kirkkovaltuustossa äänestysten jälkeen äänin 18–4.  Raimo Sirén, Asko Ojakoski, Asko Siivola ja Paula Liuha jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä.

 

Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen seurakunnan uusien toimitilojen valmistelua on edelleen seurakunnassa käsitellyt niin kirkkoneuvosto kuin viimeksi taloudellinen jaostokin. Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoksen tehtävänä on valmistella kirkkoneuvostoon tulevia asioita. Se tekee selvityksiä, hakee ratkaisuehdotuksia ja vie niitä eteenpäin tiedoksi ja käsittelyyn kirkkoneuvostolle. Valtuusto käsittelee asioita kirkkoneuvoston esityksestä ja tekee asiassa päätöksen.

Taloudelliseen jaostoon kuuluvat Marika Salo puheenjohtajana, Timo Kämäräinen, Heidi Salonen, Raimo Sirén ja Timo Viitanen. Salonen ei ole ollut pykälän käsittelyssä jäävinä mukana.

Kirkkoneuvosto päätti viime kesäkuussa äänestyksen jälkeen, ettei vuokrasopimusta hyväksytä mm. sen kalleuden vuoksi. Ongelmaksi seurakunnassa on koettu sekin, että kunta on vaatinut seurakunnalta pitkää, 15 vuoden vuokrasopimusta seurakunnan halutessa lyhyemmän.

Taloudellisen jaoston kokouksen jälkeen Lempäälän kuntaan on seurakunnasta ilmoitettu, ettei seurakunta tule Lempäälä-taloon. Ihmettelyä seurakuntalaisten keskuudessa on herättänyt, kuinka asioita valmisteleva elin voi kävellä valtuuston päätöksen yli.

 

Kirkkoneuvoston kokouksessa 20.8.2019 Muut asiat -pykälässä on todettu Lempäälä talon tilanteesta, että ”Lempäälän kunnan kanssa jatketaan edelleen neuvottelua sopimusehdoista ja asia viedään taloudellisen jaoksen seuraavaan kokoukseen”.

Taloudellisen jaoksen kokouksessa 27.8.2019 päätettiin: ”Ryhdytään valittavan suunnittelijan kanssa selvittämään seurakuntatalon toimisto-osan purkamista ja uudelleen rakentamista siten, että lähtökohtana on vähintään Lempäälä-taloon suunnitellut tilat. Kustannusarviossa pyritään pysymään Lempäälä-talon 15 vuoden yhteenlasketuissa vuokrissa. Tarvittaviin väistötiloihin palataan, kun tiedetään paremmin niihin tarvittava aika”.

 

Lempäälän ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra Mikko Oikarinen on parhaillaan pitkällä virkavapaalla, joka päättyy syyskuun puolivälissä. Talousjohtaja Heidi Pirttijoki on virkavapaalla ensi vuoden toukokuun loppuun.

Kappalainen Matti Vehviläinen toimii kirkkoheran sijaisena. Vt. talousjohtajana toimii Ikaalisten seurakunnan talouspäällikkö Timo Vettenranta.

Seurakunta on käynyt neuvotteluja Lempäälän kunnan yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaan kanssa, minkä seurakunta on saanut vuokransopimuksen kestoksi kolme vuotta. Siitä huolimatta seurakunnan taloudellisen jaoston kanta olisi, että seurakunta ei sijoittuisikaan Lempäälä-taloon, vaan rakentaisi uudet tilat nykyisen seurakuntatalon paikalle.

 

Lempäälä-talo on harjakorkeudessa ja siinä sijaitseviin seurakunnalle valmisteltuihin tiloihin on jo tehty seurakunnan toivomia muutoksia.

Lempäälän seurakunta on valmistellut uusien toimitilojen hankkimista yhdessä kunnan kanssa vuodesta 2012 lähtien.

Seurakunnan ja Lempäälän kunnan yhteisissä suunnittelukokouksissa on syntynyt visio Lempäälä-talosta, ja kunta sekä seurakunta lähtivät toteuttamaan hanketta, jonne on tarkoitus siirtää seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön tilat sekä hallintotilat.

Hanke kuitenkin kaatui hallinto-oikeuden päätökseen 16. lokakuuta 2018, jolloin todettiin päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä esteellisyyksien vuoksi ja kirkkovaltuuston päätös oli lain vastaisena kumottava.

Nykyiset seurakunnan nuorisotyön tilat Hopella sekä lapsityön tilat Lempoisten seurakuntatalolla ovat käyneet ahtaiksi. Lisäksi Lempoisten seurakuntatalo vaatii mittavan remontin lähivuosina, mikäli tilat aiotaan pitää käytössä. Toimistotiloiksi ne ovat epäkäytännölliset.

 

 

Kunta odottaa päätöstä

 

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämön mukaan kunnan toive on, että seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö ja vuokrasopimus etenevät. Matkassa on ollut mutkia.

– Meille on epäselvää, mikä on seurakunnan tahtotila, koska viestit ja päätökset ovat keskenään ristiriitaisia.

– Olemme tulkinneet, että seurakuntavaltuuston päätös vuokrauksesta on korkeimman päättävän elimen päätös ja näin sitoo alempia toimielimiä, sanoo Rämö korostaen, että Lempäälän kunnan puolelta tahtotila tilavuokraukseen on ollut koko ajan selkeä.

Kyseisiin seurakunnalle varattuihin tiloihin Lempäälä-talossa on jonossa useampi eri toimija.

– Olemme ilmoittaneet, että odotamme ensi viikon kokouksesta (10.9. toim. huom.) virallista kirjallista päätöstä tai viestiä. Mikäli päätös on kielteinen, etenemme muiden toimijoiden kanssa.

 

 

Seurakunnan luottamuselimissä erilaisia näkemyksiä

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Koppanen myöntää, että päätös mennä Lempäälä-taloon tehtiin joulukuun valtuuston kokouksessa.

– Päätöksen käsittelyssä seurakunnan kokouksissa on ollut epäselvyyttä lopullisesta vuokrahinnasta sekä mahdollisesta myöhemmästä ostomahdollisuudesta. Kun asioihin on saatu selvyyttä valtuuston kokouksen jälkeen, havaittiin, että vuokrahinta on suurempi kuin joulukuisen päätöksen aikaan.

Seurakunta on teettänyt oman selvityksen vuokratasosta Lempäälässä, ja se eroaa Koppasen mukaan huomattavasti vuokrapyynnöstä.

– Tämän takia kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen olla allekirjoittamatta vuokrasopimusta.

Koppanen toteaa, että kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin.

– Kirkkovaltuusto tekee päätökset kirkkoneuvoston esitysten pohjalta. Pohjaesitystä voi muuttaa valtuustossa. Taloudellinen jaosto voi tehdä valtuuksiensa puitteissa myös päätöksiä, esimerkiksi vuokrasopimuksia ja päättää omaisuuden sijoittamisesta. Pääsääntöisesti taloudellinen jaos valmistelee taloudelliset asiat kirkkoneuvostolle ja se esittää päätösesityksen valtuustolle.

– On totta, että luottamuselimien sisällä tästä asiasta on ollut erilaisia näkemyksiä. Asioita on käsitelty kussakin luottamuselimessä aina siinä vaiheessa olevien tietojen pohjalta.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
LVS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.