”Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä” – Pelastuslaitos muistuttaa ilotulitteiden turvallisesta käytöstä

Ilotulitteita ei saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Lisäksi suojalasien käyttö on pakollista lainmuutoksen myötä ja niiden käyttämättä jättämisestä voidaan kirjoittaa sakko.

Uudenvuoden vaihtuessa ilotulitteiden käyttäminen on sallittua 31. joulukuuta kello 18.00 ja 1. tammikuuta kello 02.00 välisenä aikana. Muina aikoina järjestettävästä ilotulituksesta on tehtävä ilmoitus Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitos muistuttaa turvallisesta ilotulitteiden käytöstä.

 

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Vanhempien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi.

Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Turvallisuus

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa kiinnittää ihmisten huomion myös suojalasien käyttöön. Vaikka suojalasit ovat olleet pakollisia jo vuodesta 2009, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston teettämän tutkimuksen mukaan joka kahdeksas ilotulitteiden käyttäjistä ei käytä suojalaseja.

Säilytys kotona 

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa

 

Nämä neuvot on hyvä muistaa:

–       Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolelle, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

–       Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.

–       Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.

–       Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.

–       Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.

–       Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

–       Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

–       Käytä sytytyspuikkoa.

–       Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.

–       Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.

–       Omia viritelmiä ei saa tehdä.

–       Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?