Lapsen hoitoon pääsy kesti yli vuoden – aluehallintovirasto pyysi Lempäälän kunnalta selvitystä toimintaterapiapalvelujen saatavuudesta

Aluehallintovirasta: Miten Lempäälässä pääsee hoitoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.