Käräjäoikeus hylkäsi Saarelaisen syytteen

Käräjäoikeuden mukaan Saarelaisen julkaisussa ei yllytetä rikokseen tai väkivaltaan eikä julkaisua voida kannanottona pitää kiellettynä vihapuheena.