Vesihuoltolaitosten on vähennettävä hule- ja vuotovesimääriä verkostoissaan – Keskuspuhdistamo laskuttaa myös Lempäälästä ja Vesilahdesta johdetuista jätevesistä

Havainnekuva Sulkavuoren keskuspuhdistamon pääsisäänkäynnistä.

Lempäälän ja Vesilahden jätevedet käsitellään uudessa Sulkavuoren puhdistamossa Tampereella vuodesta 2025 alkaen. Keskuspuhdistamo laskuttaa kuntien vesihuoltolaitoksia liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella. Tämä sopimus on osakaskunnissa parhaillaan hyväksymiskierroksella.

Sopimus on keskuspuhdistamon ja kuntien vesihuoltolaitosten välinen. Kuntalaiset ovat jatkossakin oman kuntansa vesihuoltolaitoksen asiakkaita ja kukin vesihuoltolaitos laskuttaa omia asiakkaitaan.

Sopimuksessa määritellään hinnan muodostuminen ja yhteistoiminnan käytännöt keskuspuhdistamon toimintavaiheessa.

Keskuspuhdistamon laskuttama jäteveden käsittelyn hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Perusmaksulla katetaan yhtiön lainojen lyhennykset. Käyttömaksun perusteena on jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden määrä.

Sopimuksessa vesihuoltolaitokset sitoutuvat vähentämään viemäriverkostonsa hule- ja vuotovesimääriä. Nykyaikaisen hulevesien hallinnan tavoitteena on viivyttää ja imeyttää hulevedet syntypaikoillaan ja palauttaa ne siten suoraan veden kiertokulkuun ilman että ne kulkevat jätevedenpuhdistamon kautta.

Keskuspuhdistamolle johdettuun jätevesimäärään perustuva hinnoittelu kannustaa vesihuoltolaitoksia vähentämään vuotovesien määrää viemäriverkostossa. Näin hallitaan myös jätevesien kokonaismäärää ja siirretään mahdollista laitoksen laajentamistarvetta.

 

Mistä on kyse?:

  • Sulkavuoren keskupuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.
  • Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. Kaikkien osakaskuntien jätevesiä ei heti johdeta Sulkavuoreen, vaan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain.
  • Kun käyttöönotto etenee, Lempäälän sekä Tampereen Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamot jäävät asteittain pois käytöstä ja maa-alueet vapautuvat muuhun maankäyttöön.
  • Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan muun muassa vesiensuojelun lisäksi kustannustehokkuutta ja sen tuomien etujen jakautumista tasapuolisesti sopimuksen piirissä olevien vesihuoltolaitosten hyväksi.
  • Jokaisella vesihuoltolaitoksella on edustus yhteistyöryhmässä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?