Markkinaoikeus kumosi: Lempäälän tekemä päätös teiden talvikunnossapidon hankinnasta säännösten vastainen

Markkinaoikeus kumosi Lempäälän kunnan tekemän hankintapäätöksen ja kielsi uhkasakolla panemasta sitä täytäntöön