”Pato on toiminut”: Iso Kausjärven pohjapato vakiinnutti veden pinnankorkeuden

Vedenpinnankorkeus ei heittele enää puolta metriä. Vaihteluväli on sementoitu 10−15 senttiin.