Kansalaishavainnointikampanja 2021: Ovatko lähteet säilyneet?

Vihreä ”On”-täppi kartalla kertoo, että joku on jo käynyt vahvistamassa Rautasemantien varren lähteen olemassaolon. Pitkäkallion maastossa olevat kaksi lähdettä odottavat vielä tsekkaajaansa kuten myös lähteet Vesilahdessa. Kuva: Pirkanmaan Ely-keskus

Pirkanmaan lähteiden tila on tarkoituksena selvittää kansalaishavainnoinnilla. Jokainen voi osallistua auttamalla selvittämään lähteiden ja niiden ympäristöjen tilaa. Paikkakunnan lähteistä kertova karttapohja löytyy netistä.

Kansalaiset ovat kesän ajan voineet ilmoittaa Pirkanmaalla sijaitsevien lähteiden tietoja havainnointilomakkeen avulla. Lomakkeen lähteiden esiintymiskarttaan on merkitty lähteitä, joita voi käydä tarkistamassa tai ilmoittaa uudesta havainnosta.

Kansalainen voi tarkastamassa, näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut. Niin näyttäisi käyneen Paarentien varren lähteelle Lempäälässä.

Havainnoista voi ilmoittaa havainnointilomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/html_feowells_basic_CURRE

Jos löytää lähteen, havainnoistaan voi ilmoittaa lähettämällä siitä ja sitä ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arvion lähteen tilasta. Voi myös ilmoittaa, jos löytää uuden lähteen. Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa vallitsevasta tilanteesta.

Kartalla tarkastettavien lähteiden sijainnit näkyvät havaintokampanjan alueella kartalla sinisinä 50 metrin ympyröinä tai pisteinä näytettävän kartan mittakaavasta riippuen.

Lähteiden kansalaishavainnointi jatkuu lokakuun loppuun asti. Elokuun loppuun mennessä havaintoja on kertynyt yli 50. Havaintoja on yli kymmenestä kunnasta Pirkanmaalta, mutta osasta Pirkanmaan kunnista niitä puuttuu vielä.

Havaintoja voi ilmoittaa helpon lomakkeen avulla esimerkiksi syysretken ohessa. Lomake on suunniteltu erityisesti mobiililaitteille, jolloin havainnot saa helposti tehtyä maastossa.

 

Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle. Lähteet vaikuttavat lähiympäristönsä kosteus- ja lämpöolosuhteisiin, mikä vuoksi niiden ympärillä ja lähteissä esiintyy aivan omanlaistaan kasvillisuutta ja monia harvinaisia lajeja. Luontotyyppeinä ne ovat uhanalaisia.

Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merkityistä lähteistä osan tiedetään hävinneen maankäytön muutosten seurauksena. Vielä ei kattavasti tiedetä, mitkä lähteet ovat säilyneet ja mitkä ovat mahdollisesti tuhoutuneet.

Lähdehavaintoja käytetään apuna Pirkanmaan pienvesien luonnontilan selvittämisessä. Erityisesti kohteilta otetut kuvat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi luonnontilan ja pohjavesivaikutuksen arvioimisessa.

– Tarvittaessa havainnot käydään varmistamassa paikan päällä. Lomakkeen voi siis rohkeasti täyttää, vaikkei olisi aivan varma onko kyseessä lähde, vinkkaa projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta..

Tähän mennessä tyypillisin havainto on ollut havainnoijan luonnontilaiseksi arvioima allikkolähde, eli pohjavesivaikutteinen vesikuoppa. Havainnoissa on tullut esille myös pienvesien luonnontilaa uhkaavia tekijöitä kuten metsähakkuita, ojituksia ja rakentamista. Muutama lähde on raportoitu myös tuhoutuneeksi tai kuivuneeksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?