Lempäälä vastaa kasvaneeseen pientalotonttien kysyntään: Kaavoitusohjelmalla lisää asutusta Hauralan eteläosaan

Alue on tarkoitus varata pientaloasutukselle ja siihen liittyville virkistys-, liikenne- ja palvelualueille. Kunnan omistamille sisämaan peltoalueille tavoitellaan monimuotoista ja laadukasta pientaloasumista, pääpaino on  omakotitalotonteissa.