Jätteenkäsittelyaluetta haluttiin laajentaa Moisiolammentiellä, hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavaa ei ole riittävästi huomioitu: kumosi kunnanhallituksen päätöksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Lempäälän kunnanhallituksen joulukuussa 2019 tekemän päätöksen, jolla se hyväksyi Moisiolammentietä koskevan Moisio-Hakkarin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.