Talvikunnossapidon kilpailutus: Urakoitsijat vaativat Lempäälän kunnalle 100 000 euron uhkasakkoa

Lempäälän kunnan hankintayksikössä tapahtuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi oikeudenkäyntikulut asianosaisille urakoitsijoille maksettiin vasta 29. lokakuuta 2021. Maksu suoritettiin viivästyskorkoineen.