Hauralan eteläosan kaavoitus lähdössä käyntiin: alueelle tulossa lähes tuhat uutta asukasta

Hauralan eteläosan osayleiskaavalla muodostuu pientalovaltainen asuinalue, joka laajentaa tuntuvasti nykyistä Hauralan asuinaluetta. Yleiskaava-alueen pinta-ala on noin 135 hehtaaria ja tuleva asukasmäärä on arviolta 935 asukasta.
Yleiskaavalla on varattu alue uudelle päiväkodille, mutta muuten alueen asukkaat käyttävät kunnallisia palveluita alueen ulkopuolella.