Suomi-hullu, saunahullu, kulttuuriperinnön kunnostaja, äiti ja lakimies numerolla 378 aluevaltuustoon

Pirkanmaa on minulle tärkeä – tänään ja tulevaisuudessa

Historialliset vaalit. Tärkeät vaalit. 23.1.2022 valitaan ensimmäistä kertaa aluevaltuutetut Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolle kunnat siirtävät vastuun sote- ja
pelastustoimen järjestämisestä. Kyse on meidän kaikkien hyvinvoinnista. Kyse on siitä, minkälaiset palvelut meille rakennetaan ja kuinka niihin pääsee.

Olen ehdolla, sillä Pirkanmaa on minulle tärkeä – tänään ja tulevaisuudessa. Mielelläni tuon Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön erityisesti talous-, hankinta- ja
(muutos)johtajakokemukseni ja -osaamiseni, jollaista tarvitaan nyt kun hyvinvointialue pannaan pystyyn.

Petra Schulze Steinen kunnostaa Rapolan tilaa, joka on presidentti Svinhufvudin syntymäkoti.

Lähipalvelut – ihminen edellä

Haluan, että jokaisessa kunnassa jokainen palvelua tarvitseva saa parhaaksi katsomallaan tavalla – puhelimella, netissä tai tulemalla paikan päälle – ensikontaktin palveluihin.

Tahdon, että yhdellä luukulla selvitetään, miten jatkotoimet on järkevintä hoitaa – tilanteen mukaan joko perinteisenä lähipalveluna, liikkuvalla asemalla, kotiin tuotuna tai digitaalisesti etänä.

Tärkeintä on, että tarpeisiin vastataan, ja apua saa sujuvasti ja viiveettä.

Petra Schulze Steinen on kolmen lapsen äiti sekä Suomi- ja saunahullu. Nämäkin kaikki roolit avaavat tärkeitä ikkunoita suomalaisuuteen.

Sosiaalipalvelut ja arvokas vanhuus

Mielenterveys- ja päihdeongelmien määrä kasvaa. Yhä useampi nuori, opiskelija ja koululainen tuntee jäävänsä ongelmineen yksin. Ennaltaehkäisevän työn ja matalan kynnyksen neuvontapalveluiden merkitys on valtava.

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden – erityisesti silloin, kun oma toimintakyky on jo heikentynyt. Yksinäisyys on yhä useamman ikäihmisen seuralainen.

Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisut nyt.

Petra Schulze Steinen haluaa osallistua myös Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentamiseen. Hänen osaamisalueitaan ovat juridiikka, talous, hankinta, johtaminen ja muutosjohtaminen.

Varaudutaan ikärakenteen muutokseen

Työikäisten määrän väheneminen suhteessa vanhempaan ikäluokkaan lisää palveluiden tarvetta ja kustannuksia. Yksi muutoksen vaikutus on myös pula sote-ammattilaisista.

Siksi on kehitettävä uusia, tehokkaampia tapoja tehdä. On hyödynnettävä järkevästi uutta teknologiaa käyttäen sähköisiä palveluita siellä, mihin ne asiakaskohtaisesti soveltuvat, jotta resursseja jää riittävästi tärkeisiin perinteisiin lähikontakteihin, joita ei voi korvata. Lisäksi on panostettava työhyvinvointiin ja alan kiinnostavuuteen työntekijöille. Palveluiden saanti tulevaisuudessa on turvattava.

Petra Schulze Steinen työskentelee parhaillaan valtiovarainministerin erityisavustajana. Hän on virkavapaalla Euroopan keskuspankista.

Kuka minä olen?

Olen Petra. Kolmen lapsen äiti. Suomi-hullu, saunahullu, lakimies ja kulttuuriperinnön kunnostaja Sääksmäellä. Tällä hetkellä olen valtiovarainministerin erityisavustaja, virkavapaalla työstäni Euroopan keskuspankissa.

Harrastan kuntourheilua, puutarhatöitä ja käsitöitä – ompelen uutta ja korjaan vanhaa. Rakastan vauhtia ja jännitystä, mutta toisaalta myös rauhallista saunomista ja puusaunan lämmittämistä.

Työikäisenä, kolmen lapsen äitinä muistan, mitä nuoret ja lapsiperheet ruuhkavuosina tarvitsevat, ja pitkäaikaissairaan ikäihmisen hoitoa läheltä seuranneena tiedän, kuinka ratkaisevan tärkeätä hyvä vanhustenhoito on.

www.petrataan.fi

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?