Vesilahti solmii maanvaihtokirjan: Metsämantereen asuinalue valmis rakentumaan

Lempäälän rajalla sijaitsevalle Metsämantereen kaava-alueelle osoitetaan aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille ja katuverkostolle. Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,4 hehtaaria.