Puskiaisten oikaisu toteutumassa. Valtatie 3:n suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille − Seuraavaksi vuorossa on yleissuunnitelman laatiminen. Arviointimenettely toi esille keskeiset vaikutukset: Jatkosuunnitteluun vaihtoehto 1 ja 2-kehän eteläinen tielinjaus

Pirkanmaan ELY-keskus linjasi, että jatkosuunnitteluun edetään vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisuun kuuluu valtatie 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta.