Kuntalaisaloite: Lempäälän on irtisanouduttava maakuntakaavan suurista väyläsuunnitelmista

Kuntalaisaloite: vaikka Valtatie 3:n väyläsuunnittelussa ensisijaisena vaihtoehtona vaihtoehto 1 eli ns. Puskiaisten oikaisu ja 2-kehätie ja se perustuu Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040, se ei kuitenkaan pakota toteuttamaan siinä kuvattuja asioita.