Moisionjoen kunnostus eteni nyt kutusoraikkojen rakentamisella – Kutusoraikoissa voi olla sadan taimenen alku

Taimenelle soveltuvia kutusoraikkoja kunnostettiin lauantaina talkoilla. Kuva: Antti Reponen

Lauantaina 24. syyskuuta Moisionjoen kunnostustoimet etenivät, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys järjesti Kuljun Myllykosken alueella talkookunnostustapahtuman.

Talkoopäivän päätavoitteena oli rakentaa taimenelle soveltuvia kutusoraikkoja alueelle ja parantaa näin taimenen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia.

– Mukavana havaintona oli, että lähes puolet yli 20 talkookunnostajasta olivat ensikertalaisia ja kauimmaiset olivat saapuneet talkoisiin Hämeenlinnasta asti, kertoo kalastotutkija Heikki Holsti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä.

Kutualueiden kunnostamiselle ja suojapaikkojen muodostamiselle on kova tarve, sillä talkoiden yhteydessä tehdyllä sähkökoekalastuksella ei Myllykosken alaosasta saatu yhtään havaintoa taimenista.

Talkooväki työn touhussa.

Nyt tehdyt kunnostukset ovat jatkoa muutama vuosi sitten toteutetulle Moisionlammen kunnostukselle ja viime vuonna Kuljun säännöstelypadon alapuolelle tehdyn kalatien rakentamiselle.

Kuljun padon alapuolelle tehty luonnonmukainen kalatie mahdollistaa nyt kalojen vapaan liikkumisen Moisionjoesta Ruotasjärveen ja edelleen Ruotasojaa pitkin Höytämöjärveen asti.

– Taimenkannan palauttamis- ja vahvistamispyrkimyksessä vesistön esteettömyys on erittäin tärkeää. Virtavesissä syksyllä lisääntyvänä lajina taimen tarvitsee kutusoraikoita, Holsti toteaa.

– Talkoopäivän aikana taajamapurosta nostettiin huomattava määrä roskaa ja sinne kuulumatonta jätettä, hän huomauttaa.

Talkoisiin osallistui noin 20 kunnostajaa.

Vuonna 2021 vesireitin yläosassa sijaitsevassa Ruotasojassa järjestettiin ensimmäiset kunnostustalkoot lisääntymisen parantamiseksi.

Jo yhdenkin taimenen kutupariskunnan lisääntymisen onnistuminen kutusoraikolla voi tuottaa puroon satoja poikasia, mikä vahvistaisi merkittävästi taimenkannan tilaa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu yhdistyksen tavoitteena on jatkaa kunnostustoimien toteuttamista Moisionjoen reitillä yhteistyössä Kuokkalan-Kuljun osakaskunnan ja Lempäälän kunnan kanssa.

Taajamapurosta nostettiin huomattava määrä roskaa – ja moottorisaha, jota Eemi Holsti pitää käsissään.

Taajama-alueella virtaavan Moisionjoen ja Ruotasojan tilan parantaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. Kunnostustoimien toteuttamisella vesistön tilaa voidaan parantaa ja olosuhteita voidaan parantaa virtavesikutuisia kaloja ajatellen.

– Maa-alueiden omistajien ja paikallisten ihmisten aktiivisuus ja apu ovat ratkaisevassa asemassa hoito- ja kunnostustoimien toteuttaminen ja vesistön tilan pitkäaikaisessa parantamisessa. Yritysten ja yhteisöjen tuki puolestaan mahdollistaa suurempien kunnostusten toteuttamisen.

Moisionjoen reitillä on jo aiemmin suoritettu parannustoimenpiteitä, nyt tehtiin kutusoraikkoja.

 

Lue myös:

Ennätysmäärä talkoili uhanalaisen taimenen puolesta – Lempäälän Ruotasojan kutusoraikot auttavat arvokalaa lisääntymään rauhassa

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?