Sivistyksen palvelualueen jakaminen oli virhe

Kansallisessa hyvinvointitutkimuksessa on todettu tarve kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvioimiseen. On todettu, että ”käsitys hyvinvoinnista muuttuu ajassa” (Focus Localis, 3/2022) ja on tällä hetkellä jo kunnissa muuta kuin perinteistä sosiaali- ja terveyspalvelua. Kuntalaissa hyvinvointi liitetään terveyteen, osallisuuteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen ja liikkumiseen.

Olen yrittänyt, huonolla menestyksellä, puhua juuri tästä. Konkreettisesti se tuli esiin viimeisessä kunnanvaltuuston kokouksessa, missä käsittelyssä oli kunnan uusi hallintosääntö ja eritoten yhtenäisen Sivistyksen palvelualueen jakaminen kahteen erilliseen palvelualueeseen, Kasvatuksen ja Opetuksen sekä Yhteisöpalvelun palvelualueeseen. Pohdin mille palvelualueelle sijoittuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho? Mitä uusia haasteita muun muassa laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä heittää kuntaan?

Sivistyksen palvelualueella on tehty useamman vuoden ajan kehittämistyötä hyvinvointikäänteeksi nimetyssä tilanteessa (Focus Localis, 3/2022). Pohdin, millaiseksi se nyt hyväksytyn hallintosäännön kautta muuttuu.

Uudistunut hyvinvointikäsite vaatii toteutuakseen ja kehittyäkseen uudenlaista ajattelua organisaatiorakenteisiin. Tätä yritin peräänkuuluttaa kokouksessa. Kritisoin valtuuston kokouksessa hallintosääntöön sisältynyttä Sivistyksen palvelualueen kahtiajakopäätöstä, koska katsoin, että sen kautta alullaan ollut monenlaisiin yhteyksiin sidoksissa ollut hyvinvoinnin kehittämisen prosessi katkeaa.

Jätin asiaan myös eriävän mielipiteeni, joka pohjautui edellä esittämääni näkemykseen hyvinvointikäsitteen muutoksesta ja tarpeesta laajaan ja poikkihallinnollisuuden huomioivaan toteuttamiseen kunnassamme.

Kuntamme, ja kunnat ylipäätään, ovat hyvinvointialueen synnystä johtuen, toiminnallisten muutosten edessä. Päättäjät tarvitsevat uutta tietoa kyetäkseen näkemään uuden suunnan. Tässä avuksi toivoisin, että voisimme hyödyntää Tampereen yliopiston tutkijavoimavaroja niin, että valtuutetuille järjestettäisiin koulutustilaisuuksia, missä jaettaisiin uusinta tietoa muun muassa yhteiskuntamme kiivastahtiseen muutosprosessiin liittyen.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri
Lempäälän kunnanvaltuutettu (kesk.)

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?