Lempäälään toteutetaan toinen parkkitalo palvelemaan radan länsipuolen kiinteistöjen käyttäjiä: Ensin rakentuu väliaikainen paikoitusalue radan itäpuolelle varastointialueelle

Uudelle pysäköintitalolle kunnalla ei ole vielä osoittaa paikkaa. Jotta radan länsipuolen rakentaminen voisi alkaa, rakennettavien kiinteistöjen asukkaille on järjestettävä pysäköintipaikat.