Lastemme ja nuortemme hyvä ja turvallinen tulevaisuus ei saa olla rahakysymys!

Me kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset jaamme yhteisen huolen siitä, miten lasten ja nuorten oikeudet toteutuvat ja miten heidän todelliset tarpeensa otetaan huomioon päätöksenteossa.

Turvallinen ympäristö, vakaat ihmissuhteet ja omat kokemukset turvallisuudesta luovat vankan pohjan hyvälle elämälle heti varhaislapsuudesta lähtien. Lapset ja nuoret tarvitsevat arjessaan rinnalla kulkevia, turvallisia ja ammattitaitoisia aikuisia, joiden työskentelyssä etusijalla on lasten hyvinvointi. Valitettavasti tämänhetkiset säästökaavailut eivät tue – eivätkä mahdollista – laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen pitää vastata lapsiryhmien tarpeita. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun varhaiskasvatuksessa työskentelee riittävästi eri ammattilaisia rinnakkain. Varhaiskasvatusryhmässä tulisi opettajan ja sosionomin rinnalla olla myös tarpeeksi lastenhoitajia ja avustajia. Varhaiskasvatus on parhaimmillaan hyvää avointa tiimityötä, kun siinä toimii sitoutuneita kasvattajia, jotka tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi.

On tärkeää ottaa huomioon kaikki varhaiskasvatuksen eri muodot, jotta voimme tarjota lapsille monipuolisen ja laadukkaan kasvuympäristön. Perhepäivähoidon merkitystä tulisi korostaa hoitomuotona, jossa rauhallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä on paremmat mahdollisuudet huomioida niin lapsen kuin perheen yksilölliset tarpeet.

Lapsen yksilöllisen tuen tarve on kirjattu sekä varhaiskasvatus- että perusopetuslakiin, mutta resurssit eivät valitettavasti ole riittävät. Tuen järjestäminen on kuntien vastuulla, mikä aiheuttaa suuria alueellisia eroja. Koulutetut koulunkäynninohjaajat tekevät laadukasta ohjaustyötä perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Työ vaatii pedagogista osaamista, tunnetaitojen ohjaamista ja kykyä huomata lasten ja nuorten tarpeita. Laadukas ohjaustyö on olennainen osa oppimista, ja lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus saada tarvitsemaansa tukea.

Nuorisotyössä työskentelevien määrä on monessa kunnassa riittämätön. Tämä on sekä nuorille että alalla työskenteleville turvallisuus- ja jaksamiskysymys. Nuorisotyön ammattilaiset nostavat esiin nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen, joka näkyy yhä nuorempien väkivaltaisena käytöksenä. Myös asiat, joita nuorten elämässä tapahtuu ja joita he haluavat nuorisotyöntekijän kanssa käsitellä, ovat raskaita ja vaikeita. Nuorten hyvinvoinnista ei voi tinkiä.

Päätöksiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät lapsen ja nuoren etua, on ryhdyttävä välittömästi. Toivomme, että päättäjät ottavat kentältä tulevat viestit vakavasti. Riittävät resurssit on taattava, ja palkan on vastattava työn vaativuutta.

Meillä kaikilla on yhteinen tavoite: saada lasten ja nuorten reput täytettyä sellaisilla eväillä, joiden avulla he selviävät elämänsä seikkailuista vahvoina ja itsenäisinä yksilöinä. Tänä päivänä lapsiin ja nuoriin sijoitettava raha maksaa tulevaisuudessa itsensä takaisin moninkertaisesti.

 

JHL kasvatus- ja ohjausalan aluefoorumin tähtiammattilaiset

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?