Lukijan mielipide

Tulehdusvaara – odotellaan pakkasia

Odotellaan pakkasia, näin ymmärsin saamani avun käydessäni Lempäälän terveyskeskuksessa 25. toukokuuta. Isovarpaani kynnen sivu oli ruvennut kasvamaan kivuliaasti varvaslihan sisään. Omasta operoinnistani tilanne vain  paheni. Kärvistelin kaksi vuorokautta ja päätin hakea ammattiapua. Soitin Kuljun terveyskeskuksen ajanvaraukseen. Kuljussa ei ollut sille päivälle aikoja. Varasin ajan sairaanhoitajalle Lempäälään. Hän katsoi varvastani ja sanoi, ettei sille voi nyt…

Kunta SOTE uudistuksen jälkeen

Kunnassa on paneuduttu taloutemme kuntoonsaattamiseen ja näin pitää ollakin. Samanaikaisesti kuitenkin ajatukset on siirretty kysymykseen: mikä kunnan tehtävä SOTE uudistuksen toteuduttua tulee olemaan? Millainen on ”Uusi kuntamme kuva”, tehtävät, tarkoitus. Miten kuntastrategia muuttuu? Tiedetään, että kunnan palveluntuottajarooli on muuttumassa rajusti ja tilalle astuu kuntalaisten elämisen mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen tavoite. Kunnan rooli ei enää painotu peruspalveluiden tuottamiseen kuten tähän saakka….

Ei venelaitureita Maikinpolulle

Hävetkää. Eikö todellakaan ole avarampaa paikkaa venelaiturille kuin ahdas Maikinpolun rauhaisa ranta? Se on meidän Uotin talojen asukkaiden virkistysalue ja päivittäin käytössä kesäisin. Siellä vielä löytää tuntuman luontoon, kuulee lintujen laulua, saa seurata vesilintujen liikehdintää kaikessa rauhassa. Ennen sanottiin, ettei saavutettuja etuja voi ottaa pois, mutta niin on nyt käymässä. Maikinpolulla tuntee rollaattorimummokin olevansa ihminen….

Vastuuta valittajillekin

Me jokainen olemme vaatimassa yhä parempia teitä, kulkuyhteyksiä, päällysteitä, rakennuksia, liikuntapaikkoja ym. yhteikunnaltamme. Niihin kaikkiin tarvitaan sekä kantavaa että tasoittavaa maa-ainesta. Se ei kuitenkaan saisi paljon maksaa. Kun joku yritys tai yksityinen hakee maa-aineksen ottolupaa jostain päin, niin aina on joku valittamassa, milloin mistäkin syystä ainakin Lempäälässä. Mainittakoon mm. Sääksjärven-Säijän välinen metsäalue, Lopen tien varressa…

Eri mieltä venelaitureista terveyskeskuksen ja Himmin rantaan

Kunnanhallitus päätti vuokrata Lempäälän-Vesilahden Pursiseuralle noin 300 neliön suuruisen määräalan kahden venelaiturin sijoittamiseksi terveyskeskuksen ja Himminkodon ranta-alueelle Maikinpolun kohdalle. Venelaituriin tulee 26 venepaikkaa. Kulku rantaan menee Himminkodon ja Himminnaapurin välistä tien yli kulkevan harmaan sisätunneliväylän alta. Liikenne on jo nyt vilkasta. Vastaavanlainen hanke oli noin 15 vuotta sitten, jolloin hanketta vastusti nimiadressin kautta usea sata…

Rämsöön eli Ahtialan koulu säilytettävä

Kesäasukkaana olen seurannut Suonojärven rannalla – koulun vastarannalla – kylän kouluasiaa jo 1950-luvulta, jolloin mökkimme hankittiin. Koulurakennus on valmistunut suurten ikäluokkien tarpeisiin, kun koululaisia riitti. Myös rakennukset tehtiin kestämään. Ei mitään sisäilmaongelmia. Kylällä oli siihen aikaan kaksikin koulua. Rakennuksen käyttöä on jatkettava. Koulu on jo rakennuksena komea ja kertoo ajastaan. Väittäisin, että se on suojelukohde….

Miksi Ahtialan päiväkoti pitäisi lopettaa?

Onko Rämsöö jonkinlainen painajainen Vesilahden kunnan päättäjille? Ei pitäisi olla. Rämsöö on Vesilahden ainoa Pirkan kyläksi valittu kylä  ja sittemmin vuoden kyläksi koko Suomessakin valittu kylä. Vastaavaa kunnian osoitusta ei tietääkseni Hämeessä ole monta kylää saanut. Vuoden kylä -titteli ei mielestäni loukannut Vesilahden imagoa, vaan tuo Vesilahti-nimen esille myönteisessä mielessä. En ymmärrä sitäkään, että kyseinen…

Kiitos vauvakahvila pikku nupusta

Minulla ja monella äidillä on ollut viime syksystä ihana mahdollisuus keskusteluun, kahvihetkeen ja vertaistukeen Lempäälän seurakunnan vauvakahvila pikku nupussa. Jokainen maanantai joukko äitejä pienokaistensa kanssa, on kokoontunut vanhaan pappilaan, jossa aina iloiset Tarja ja Regina ovat ottaneet meidät lämmöllä vastaan. Vauvakahvilan ohjatut tuokiot yhdessä, mahdollisuus lämpöiseen kupilliseen teetä tai kahvia ja keskustelut ovat olleet mitä…

Sulkolan montut ja lisääntynyt liikenne

Sulkolan montut ja lisääntynyt liikenne riistäytyvät kohta hallinnasta. Maakalan peltoja rakennetaan kiivaasti asunnoiksi ja Hopeakanavankadun varrelle nostatetaan jälleen uutta kerrostaloa. Raskaat työkoneet ja jykevät sementtilastit pyörivät ahtailla kaduilla. Lapsimäärät lisääntyvät kapeilla pyöräteillä. Lempoisten koulu on kunnan  suurin kouluttamo. On ikävä seurata Sulkolantien  liikennettä. Räntää sataa, ja kotiäiti työntää kaksoisrattaita jyrkkää mäkeä ylös. Samaan aikaan koulutehdas…

Takapakkia junayhteyksissä

Lempäälän junapysähdysten pitkään jatkunut väheneminen kääntyi 1990-luvun lopulla nousuun. Avatessani kunnanhallituksen puheenjohtajana Lempäälän joulukatua vuonna 1998 saatoin todeta muun muas­sa seu­raa­vasti: ”Päärataa kunnostetaan ja ju­ni­en pysähtyminen Lempäälässä on merkittä­väs­ti lisäänty­mäs­sä. Taaja­ma­junia vielä odoteltaessa olem­me pääsemässä merkittävään paran­nuk­seen nykyliiken­tees­sä. Ensi tou­ko-kesäkuun vaihteesta alkaen neljä pikajunaa suuntaansa tulee py­säh­tymään Lempää­län ase­mal­la. Se tuplaa Lempäälässä py­sähtyvien junien nykyisen…

Seurakunta vastaa seurakuntatalokeskusteluun

Julkisuudessa on puhuttanut seurakunnan hanke suunnitella uusia seurakuntatiloja Lempäälän keskustaan kaavailtuun Lempäälä-taloon. Uudisrakennukseen on suunniteltu sijoitettavan seurakunnan hallinto- ja toimistotilat sekä lapsi- ja nuorisotyön tilat. Nykyisen seurakuntatalon tilat ovat vuosien saatossa jääneet pieniksi eivätkä enää palvele nykyisen seurakuntatyön tarpeita. Seurakuntatalo on myös tullut elinkaaressaan siihen pisteeseen, että perusteellinen remontti on välttämätön. Lempäälän keskustan kokonaissuunnittelu on…

Ollaanko Lempäälän kyläkoulujen toimintaedellytyksiä karsimassa?

Lempäälän kunta pyrkii  osallistamaan asukkaansa, mistä hyvänä esimerkkinä sivistystoimen järjestämä keskustelu- ja kuulemisilta 3. toukokuuta Hakkarin koululla ennen kuin sivistystoimen työohjelma varsinaisesti hyväksytään. Erinomaista! Kyläkoulujen pedagogiset toimintaedellytykset on yksi keskusteluillan teemoista, joka on  herättänyt kylillä pelonsekaisia arvailuja ja hämmästyttipä se itseänikin. Miksihän kuntalaisillassa kyläkoulujen pedagogiikka nostetaan erityisesti esiin? Siksikö, että uuden opetussuunnitelman käyttöönoton kynnyksellä  kyläkoulupedagogiikka…

Porua koulukyydeistä

Laasonportin asukkaat ovat  nostaneet koulukyydit median välityksellä itkun aiheeksi. Olisi oikein, kun käyttäisimme samoja mittayksiköitä. Matka on tähän asti ilmoitettu yksisuuntaisena. Aikoinani kuljin alakoulua 10 kilometrin ( 5+5 km) päässä. Siihen aikaan ei kuljetus tullut kysymykseenkään, vaikka minulla ei ollut edes polkupyörää. Itse oli mentävä. Omatoimisuus kasvattaa myös vastuuntuntoa.  Sitä nykyisessä yhteiskunnassa tarvitaan. Talkoohenki on…

Miten käy seurakuntatalon?

Kysyin (L-VS/31.3.) Lempoisten seurakuntatalon kohtalosta kunnan keskustan kehittämissuunnitelmassa. Asia on jäänyt avoimeksi, vastausta en ole saanut. Vai oliko selostus lehdessä (L-VS1 13.4.) tarkoitettu vastaukseksi? Kaiken tuon uutisessa esille tulleen olin toki ymmärtänyt ja siksi halusin saada lisäselvitystä Lempoisten seurakuntatalon käytöstä. Myydäänkö talo? Vuokrataanko se? Miten tulee käymään  talon koko toiminnalle? Rehellisyys, kohteliaisuus ja avoimuus ovat…