Lukijan mielipide

Mistä poikien heikkenevät koulusuoritukset johtuvat?

Tasa-arvon edistäminen on yksi tärkeimmistä yhteiskunnan tehtävistä. On jatkuvasti pyrittävä pienentämään palkka- ja eläke-eroja, jaettava työtä ja tuettava palvelujen yhtäläistä saatavuutta. Ihmisten tasa-arvoista kohtelua tulee kaikin tavoin edistää. Päiväkodeissa ja kouluissa poikien ja tyttöjen tasapuolinen kohtelu on erinomainen tavoite. Tyttöjen ja poikien roolien korostaminen on tarpeetonta. Taustalla on kaunis ajatus, että jokainen voi sukupuolestaan riippumatta…

Lietetyhjennykset tehtävä lainsäädännön mukaan

Keneltä sako- ja umpikaivolietteet tilataan? Vastaus on selkeä, Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta. Asukkaille on lähetetty asiasta kirje toimintaohjeineen. Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien omistama yhtiö, jonka vastuulle on siirretty jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, 1.1.2017 alkaen myös asumislietteen kuljetukset. Käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa jätteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä. Seitsemäntoista kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013,…

Kansaneläke ja suurteollisuuden tukiaiset

Valtaapitäville on tärkeää saada kansaneläkeläiset ja nuoret sekä työeläkeläiset vastakkain. Vanha sanontahan on, että helpoin tapa johtaa on hajota ja hallitse -periaate. Työläkeläiset eivät pyydä yhteiskunnalta senttiäkään, vaan omia rahojaan, jotka on pidätetty heidän työssäoloaikanaan eläkepäivien varalle. Se on siirrettyä palkkaa.  Nuoret maksavat nyt työssä ollessaan omia eläkkeitään, jotka saavat nostaa itselleen eläkkeelle siirtyessään. Kansaneläke…

Seurakuntatalo säilyy

Vastine yleisönosastokirjoitukseen (LVS 18.1.2017) Seurakunnan päättäjät ovat vahvan enemmistön turvin olleet suunnittelemassa uusien seurakuntatilojen rakentamista Lempäälä-taloon. Tämä tahtotila on edelleen selkeä. Demokratiaan tietysti kuuluu oikeus olla eri mieltä, mutta kirkkovaltuuston tuki hankkeelle sen eri vaiheissa on ollut vahva. Tarve seurakuntatilojen uudistamiseksi on ollut keskustelunaiheena jo vuosia. Nykyinen seurakuntatalo alkaa olla monin tavoin vanhentunut. Täysremontin tarve…

Vesilahden kunnan kuntosalista ja hinnoittelusta

Kommentteja ja vastauksia mielipidekirjoittajan kysymyksiin: Vesilahden kunnan haastava taloudellinen tilanne on pakottanut niin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin etsimään keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kuntosalimaksujen korotus on yksi osa tätä kokonaisuutta. Kuntosalimaksujen nostaminen ei ole yksittäisen virkamiehen tavoite eikä tehtävä. Hinnoiltaan ja varustelultaan Vesilahden kuntosali ei pysty kilpailemaan isommissa taajamissa sijaitsevien kaupallisten salien kanssa. Vertailun vuoksi: Pirkkalan kunnan…

Vesilahden kuntosalin hinnat

Käsitelläänpä hetki Vesilahden kuntosalin hinnastoa. Kuntosalilla tuli voimaan uusi käyntikertahinnasto 1. tammikuuta 2017 ja jo ennestään korkeat hinnat nousivat vielä lisää. Eli viisi kertaa viikossa treenaavalle kertyy treenikertoja vuodessa 260 kappaletta. Itse monen muun lisäksi ostan yleensä 20 kerran kortin a´1.90 euroa kerta, koska usein ei ole siihen kuukaudessa enempää rahaa laittaa, eli 260 kertaa…

Demokratia edellyttää sääntöjen noudattamista

Kirkkovaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Maikki Hämäläinen-Ylikahri väittää kirjoituksessaan ”Seurakunta katsoo tulevaisuuteen”, että Lempäälän seurakunta ei ole niin sanotussa kahden asunnon loukussa, vaikka se ostaisi uudet tilat Lempäälä-talosta ja kunnostaisi suojellun seurakuntatalon. Lempäälä-talon tiloihin seurakunta on varautunut 2,6 miljoonalla eurolla, kun siihen lisätään seurakuntatalon kunnostaminen, liikutaan ainakin 4 – 5 miljoonan euron kustannuksissa, todennäköisesti tarvitaan enemmän….

Lempäälän seurakuntatalo sijaitkoon kirkon vieressä

Käyn Lempäälässä Rantalan avantouinnissa. Saunan lauteilla on miehiltä kuulunut nyt runsaasti keskustelua ja palautetta minulle siitä, että mitä järkeä on seurakunnan omalta tontilta siirtyä pois ja siirtää srk talo muualle. Olen painottanut , että syksyn aikana on ollut neuvostossa minun nähdäkseni yksimielisyys siihen, että nk. kahden asunnon loukkuun ei seurakunnan hallinto taloasiassa aja. Kaikki seurakuntalaiset,…

Seurakunta katsoo tulevaisuuteen

Kiitos Asko Ojakoskelle keskustelun avaamisesta koskien seurakunnan mukaan lähtemistä Lempäälätalo hankkeeseen. Olenkin ihmetellyt, miksi kolme miestä äänestyttää niin kirkkoneuvostoa kuin kirkkovaltuustoakin uudelleen ja uudelleen. Ei olekaan kyse muotoseikoista, joista voi valittaa, vaan koko hankkeen jarruttamisesta ja periaatteellisesta vastustamisesta. Seurakunta lähti Lempäälätalo hankkeeseen mukaan siksi, että tarvitaan uudet toimisto- ja nuorisotilat. Samalla tavoitellaan yhteistoiminnallisuutta kunnan ja…

Järkevää rakentamista, kiitos

Martti Lindroos kritisoi (julkaistu LVS 13.1.2017 verkossa) kunnan tilojen vuotoja ja rakentamista. Huomiot ovat asianmukaisia ja tärkeitä. Ongelman katsoisin olevan kuitenkin laajempi, koko Suomea koskeva. Usein rakentamisessa on tavoitteena saada työ nopeasti, halvalla ja laadukkaasti. Valitettavasti nämä kolme harvoin käyvät käsi kädessä ja valita saa kaksi. Kokemuksen kautta voi epäillä, että rakentamisessa on aika ajoin…

Seurakuntatalon puolesta

Meidän mielestämme Lempäälän seurakunnan tulisi seurakunnan toimitiloissa keskittyä nykyisen seurakuntatalon peruskorjaukseen ja uudistamiseen ja jättäytyä pois Lempäälä-talo hankkeesta, kun kaavaillusta Sopimusvuori-yhteistyöstä ei tullut mitään. Alun perin seurakunnassa oli yhteisesti hyväksytty lähtökohta Lempäälä-taloon siirtymisen pohtimisessa, että niin sanottuun kahden asunnon loukkuun seurakunta ei lähde eli ennen mahdollista Lempäälä-talo päätöstä piti olla selkeä ratkaisu nykyisten tilojen käytöstä….

Katon vuotaminen

Koko syksy on lehdistössä ollut puheenaiheena ja ihmettelyn kohteena Lempäälän terveyskeskuksen ja Hakkarin koulun kattovuodot. Terveyskeskuksen tapauksessa taisi homeongelma johtua märkien rakenteiden pinnoittamisesta (piilottaminen) ja lisäksi kattovuodosta. Miksi rakentaminen kunnan työkohteessa aina epäonnistuu? Eikö kunnalla ole varaa palkata ammattitaitoista työmaavalvojaa? Vai onko työmaan budjetti laskettu niin kieäksi, ettei työmaavalvojalle ole enää varaa ostaa kosteusmittaria. Tosin…

Lietteen jätetaksoista

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueen jätehuoltoviranomaisena vuoden alussa voimaan tulevat uuden järjestelmän mukaiset sako- ja umpikaivolietteen jätetaksat. Olen kannattanut jaostossa vanhan, yrittäjävetoisen kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen järjestelmän säilyttämistä. Mielestäni hyvin toimivaa ja lain edellytykset täyttävää järjestelmää ei kannata muuttaa. Jaostossa asiaan liittyvät päätökset on aina tehty perusteellisen ja selkokielisen mielipiteidenvaihdon jälkeen äänestämällä. Jaosto ei ole…

Mitä minä voin tehdä?

Tässä viimepäivinä tullut seurattua tätä uutisointia. Jotenkin tulee vaan sellainen olo, että voiko tälle kaaokselle enää mitään. Miten minä muka voisin parantaa asioita… On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun Alkon toimitusjohtaja saa palkkaa 36 000€/kk, meiltä kaikkein köyhimmiltä vaan leikataan. Pahimmalle ehkä tuntuu se, että ne kaikki lapset, jotka ei ole syntyneet rikkaaseen sukuun, joutuvat…