Lukijan mielipide

Lempäälässä paljon hyödynnettävää

On selvää, että satunnainen kulkija ei Lempäälän keskustan läpi kävellenkin kolmessa minuutissa kulkiessaan tietäisi olevansa keskustassa, jos hän ei näkisi kaunista kirkkoa. Tietenkin tällainen asioiden tila saa keskustan kiinteistöjen omistajat miettimään, miten keskustan arvo säilyisi ja mielellään kasvaisi. Lempäälän keskustan ehdottomia vahvuuksia ovat rautatiepysäkki  ja joidenkin matkustajajunien pysähtyminen siinä sekä vesistön läheisyys ja sen mahdollistama…

Aineistonkeruuta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoista

Kuulutko vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen? Tai onko Sinulla muutoin kokemusta vanhoillislestadiolaisuudesta? Lapin yliopistossa tehdään tutkimusta vanhoillislestadiolaisuuden taloudellisista verkostoista. Kiinnostuksen kohteena on vanhoillislestadiolaisten harjoittama liiketoiminta eri muodoissaan; millaisia yrityksiä liikkeen jäsenillä on; millaisia verkostoja niihin liittyy sekä miten ne toimivat. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuttu lisäksi siitä, millä tavoin kuuluminen vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen vaikuttaa taloudelliseen toimintaan?  Millaista on olla työntekijänä liikkeeseen…

Murskalle toinen, turvallisempi reitti Asemakylässä

Olen seurannut ympäristöjaoston kautta Karhumäen murskaamohankkeen vaiheita. Istun kokouksissa kunnanhallituksen edustajana. Asia on todella kimurantti ja mieltä painava. Ongelmana asiassa on raskaiden maa-aineksien kuljettaminen läpi tiiviin asuinalueen: tie kapea ja kiinni tonteissa niin, että kevyenliikenteen väylää on miltei mahdotonta rakentaa. Kapealla tiellä tapahtuu asukkaiden kaikkinainen kulkeminen ja kun maa-aineskuljetukset eli raskaat kuorma-autot  aikanaan toteuttavat ajourakkaansa…

Leader Lempäälässä

Lempäälä on ollut paikallisen omaehtoisen kehittämisen eturintamassa jo 1990-luvulta asti, jolloin Kantri ry aloitti pomo-ohjelmaa toteuttavana paikallisena toimintaryhmänä. Toimintaryhmän peruslähtökohtana ovat ns. leader-periaatteet: alueperusteisuus, alhaalta-ylös -periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus (sektoreiden välisyys), innovatiivisuus, alueiden välinen ja/tai kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen. Tarkoituksena on antaa paikallisten ihmisten itse ja yhdessä päättää, mihin kehittämiseen kerättyjä verovaroja käytetään. Paitsi merkittäviä…

Murskaamohankkeessa valtavat turvallisuusriskit

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan ja maa-ainesluvan Karhumäen murskaamohankkeeseen ja luvista on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (maa-aineslupa) ja Vaasan hallinto-oikeuteen (ympäristölupa). Valituksiin liittyen kunnan ympäristöjaosto antoi lausuntonsa (maa-aineslupa) hallinto-oikeudelle. Pirkanmaan Ely-keskus päätti aikanaan , että tämän kyseisen hankkeen kohdalla pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ely-keskuksen päätöksen ja vaati turvallisuusasioiden selvittämistä ja ratkaisemista lupapäätöksen käsittelyn…

Lieneekö turhaa ennakointia?

Olen ymmärtänyt – monistakin tietolähteistä – että Lempäälän kunta aikoo leikata tai kokonaan lopettaa erilaiset tuet kunnan alueella toimiville järjestöille, kolmannen sektorin yhteisöille ja myös vapaaehtoiselle kulttuuritoiminnalle. Myös ns. omatoimiraha lakkautettaisiin. Asioita on käsitelty kunnanhallituksessa ja asia tulee piakkoin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kunnanjohtajan esitys lienee hyvin tyly. Kunnan avustustoiminta on aina ollut ja on nytkin hyvin…

Pirkkalan kunnan vastausTehyn kirjelmään

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen jaksotyöaikaa koskeviin määräyksiin on tullut muutoksia 1.6.2015 alkaen. Muutokset on sovittu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) pääsopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa. Jaksotyöaikaa noudatetaan jatkossa työyksiköissä tai tehtävissä, joissa teetetään säännönmukaisesti yötyötä tai yli 9 tunnin työvuoroja. Mikäli edellä mainitut kriteerit eivät täyty, oikea työaikajärjestelmä on yleistyöaika. Yleistyöajassa, jota nyt esitetään päivätyössä työskenteleville hoitajille,…

Yleistyöaika jäykistää hoitajien työtä

Pirkkalan kunta työnantajana on vaihtamassa päivätyössä työskentelevien hoitajien työaikamuotoa jaksotyöajasta yleistyöaikaan tämän vuoden marras-joulukuussa. Vaihdos on työnantajan päätös ja suurin osa työntekijöistä sekä Tehyn Pirkkalan ammattiosasto vastustavat työaikamuutosta. Suurin muutos työaikamuodon vaihdossa liittyy lepoaikaan työpäivän aikana. Tähän asti hoitajat ovat ruokailleet joutuisasti työn lomassa ja siinä samalla hoitaneet työasioita ja konsultaatioita. Uuden työaikamuodon vaihtuessa hoitajilla…

Kausipaikkalaisten valtaama Mäyriä

Ajeltiin asuntovaunun kanssa Lempäälään ja Mäyriän vaunualueelle. Kunnan sivuilta on ymmärrettävissä, että siellä on turistille vaunupaikkaa. Oli melkoinen yllätys ja pettymys, ei ollut. Alueen kaikki paikat olivatkin kausipaikkalaisten valtaamat. Eikös se ole veronmaksajien omistama alue? Miten sen voivat vallata kokonaan muutamat vaunumökkiläiset alueineen ja rakennelmineen kyllästymiseen, tai kuolemaan asti? Vuosipaikkoja saa, jos on vapautunut. Aivan…

Eläkkeensaajien asumistuesta ei saa leikata

  Hallituksen  päätösten mukaisesti eläkkeensaajan asumistuesta leikataan 60 miljoonaa . Eläkkeensaajien Keskusliiton Pirkanmaan piirijärjestö on erittäin pettynyt siihen, ettei tästä heikoimmassa asemassa olevien eläkkeensaajiemme nöyryyttämisestä kokonaan luovuttu. Vaadimme, että eläkkeensaajien asumistuesta ei leikata yhtään. Hallituksen suunnittelemat säästötoimet iskevät kohtuuttomasti maamme pienituloisiin eläkkeensaajatalouksiin. Nämä säästötoimenpiteet heikentävät ikäihmistemme jokapäiväistä arkea: sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korottaminen, kansaneläkkeiden indeksijäädytys,…

Terveystaskuun ryhdytään perehdyttämään

Kiitämme Maikki Hämäläinen-Ylikahria kuntalaisaloitteesta ja 2.9. julkaistusta mielipidekirjoituksesta Terveystasku-ohjelmaan perehdyttämiseksi. Terveystasku on Tampereella ja Lempäälässä asuville tarkoitettu sähköinen palvelu. Terveystaskuun kerääntyvät tiedot oman terveyden ja sairauden hoidosta, kuten hoitosuunnitelma, hoitopalautteet ja laboratoriokoevastaukset. Terveystaltioon voi itse kirjata terveyteen ja sairauden hoitoon liittyviä asioita, kuten omia mittaustuloksia ja terveydenhuollossa käytettäviä riskitestejä. Lempäälän kunnan ja Tampereen kaupungin perusterveydenhuollon…

Taidetta uusiutuvaan Lempäälään

Lempäälän keskustauudistus on hyvässä suunnitteluvaiheessa. Nyt on aika korostaa myös taiteen merkitystä elinympäristömme kauneuden ja hyvinvoinnin luojana. Lempäälän Taideyhdistys ry esittää, että jo nyt suunnitteluvaiheessa muistetaan ns. prosenttitaiteen mukaan ottaminen. Tämä tarkoittaa rakentamisen kustannuksista prosentin käyttämistä taiteeseen. Erityisen tärkeää se on uuden kirjastotalon, Lempäälän kulttuurikeskuksen, osalta. Esimerkiksi näyttävä seinätaideteos julkisivuun olisi tällainen. Lempäälän Taideyhdistys Jorma Nuotio, puheenjohtaja…

Tamseed

LVS: 26.8.2015. Lempäälälle tappiota Tamseed- sijoituksesta. Lempäälän kunta kirjaa 165 995 euroa tappiota kuluvalle vuodelle. Nyt on kunnan päättäjillä selostuksen ja selvityksen paikka kuka on keksinyt lähteä huijareitten kyytiin veronmaksajien rahalla. Kyseisen yhtiön ei ilmeisesti ole ollut tarkoituskaan mikään muu kuin kuntien rahastaminen ja siinä se tuntuu onnistuneen erittäin hyvin, koska 165 995 € tappiolla kunta saa 150,85 €….