Lukijan mielipide

Lempäälä piikkipaikalla aidossa kunta-uudistuksessa

Julkisen talouden ongelmat ovat tiedossa. Valtionvelka ja keräämämme verot eivät riitä kattamaan julkisen palveluntuotannon kustannuksia. Alijäämä syvenee ja sen lisäksi kansataloutemme koko supistuu. Alijäämä näkyy kansalaisten arjessa. Esko Aho totesi aikoinaan, että julkisten varojen tehottomasta käytöstä kärsivät eniten ne, jotka ovat julkisista varoista eniten riippuvaisia. Liian monet lapset, nuoret ja vanhukset kärsivät, koska kuntien ja…

Nyt jos koskaan kannattaa eläkkeensaajan äänestää

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkisti tammikuussa, tuleviin eduskuntavaaleihin liittyen, opuksen nimeltä Muistioita tulevalle hallitukselle – Talouspolitiikan linjaus keväällä 2015. Asiakirjan mukaan Etla kehottaa tulevan hallituksen aloittamaan leikkaukset ”juustohöylällä” ja että yksi varteenotettava leikkaustapa on jäädyttää erilaisten etujen indeksitarkistukset. Etla esittää jopa, että leikkaus voidaan ulottaa ongelmitta myös eläke-etuuksiin. Eduskuntapuolueista useampikin on ilmoittanut kannattavansa Etlan esittämää ajatusta. Osa puolueista on…

Maaseutu muistettava rakentamisessa

Lempäälän kunnassa tiettävästi valmistellaan periaatepäätöstä, jonka mukaan jatkossa ei kaavoiteta yksityistä maata. Jos tämä toteutuu, se on mielestämme suuressa ristiriidassa maanomistajien tasapuolisen kohtelun kanssa. Tuntuisi luonnolliselta, että kaavoitusta tehdään yksityistenkin maiden osalta edelleen harkinnanvaraisesti. Kaavoitetaan siellä, missä se on kunnan edun mukaista. Lempäälän kunnassa haja-asutusalueelle rakentamista on rajoitettu viime vuosien aikana paljon. Rakentaminen on periaatteessa…

Ainako kysymys rahasta?

Mistä Lempäälään soraa, kysyi Antti Salo L-VS:n lukijan mielipidepalstalla 18.3. Samoin hän arvostelee meitä valittajia, jotka vastustamme louhoshankkeita lähialueillamme. Samaa mielipiteen vaihtoa käytiin mm. vuonna 2011, jolloin mm. minä vastustin tuolloista Ruduksen Sääksjärvi-hanketta, ja Antti Salo moitti vastustusta. Ruduksn Sääksjärven hankkeen kohdalla on tuskin millään muotoa kysymys Lempäälän maa-ainestarpeesta, vaan kysymys on silkasta bisneksestä. Jopa Ruduksen alueellinen johto edellisellä kierroksella (2011) myönsi, että Ruduksen Sääksjärvi-hanke…

Kylät muistettava maakuntakaavassa

Pirkanmaan maakuntakaava on luonnosvaiheessa. Huhujen mukaan ja maakuntakaava-luonnoksen esittelytilaisuuksissa on voitu todeta, että maakuntakaavaan on merkitty selvästi entistä vähemmän ns. kehitettäviä kyliä. Toisaalta Eteläiseltä Pirkanmaalta kaavoittaja on kertonut löytäneensä ”uusia kyliä”. Toisin sanoen kyliä, jotka saavutettavuussumma–tarkastelussa ovat osoittautuneet palveluverkon pienimmiksi solmukohdiksi. Vaikka nämäkin kylät ovatkin ulkoiselta rakenteeltaan hajakyliä. Maakuntakaava varautuu 120 000 uuden asukkaan Pirkanmaalle muuttoon….

Onko kunnallamme malttia vaurastua?

Lempäälä on yksi Suomen kiinnostavimmista kunnista asua ja elää. Eikä mikään ihme.  Lempäälässä lähes koko elämäni asuneena ja suvun tiloilla Säijässä traktorilla peltoja käännellessäni olen huomannut, miten hyvin olemme pystyneet kehittämään kuntaa pitkäjänteisesti. Päivähoito pelaa mainiosti, perusopetusta tarjotaan kohtuullisen matkan päästä kaikille, ja oma sairaala sekä rautatieasema löytyvät aivan ydinkeskustasta. Lisäksi meille lapsiperheellisille on hyvin…

Koulutien paikkeilla mestattiin

Liittyen L-VS:n netissä 17. maaliskuuta julkaistuun Piika Kaarin -juttuun tuli mieleeni, että harvapa Lempäälässä asuva on joskus pohtinut, missä meillä vanhaan keskiaikaan annettiin julkisia rangaistuksia. Nämä keskiaikaiset rangaistukset olivat nykymittapuun mukaan pelottavan kovia. Voisi helposti ajatella moisten tapahtumien olleen keskustassa siis Lempoisten kylän kirkolla, mutta näin ei suinkaan ollut. Rangaistukset hoidettiin kaukana siunatusta kirkkomaasta, Lempoisten…

Hyväksytään vain liityntäpysäköinti ja korjataan seurakuntatalo

Esitän, että kunta hyväksyy Sääksjärvellä asemakaavan muutoksen vain siltä osalta, jolla annetaan mahdollisuus tehdä pysäköintipaikkoja moottoritien risteykseen. Seurakuntatalon osalta kaava pitäisi jättää ennalleen. Kunnan pitäisi rohkaista Lempäälän seurakuntaa korjaamaan seurakuntatalo. Perusteita löytyy kaavaselostuksesta. Alueelle on vaikea rakentaa melunormit täyttävää piha-aluetta. Moottoritien liikenne lisääntyy, ja melunormit ovat tiukat. Suunnittelualueella on tehty liito-oravaselvitys kevättalvella 2014 ja todettu…

Katupöly kiusaa taas

Ennätysmäinen katupöly kiusaa kuntalaisia taas. Tästä samaisesta aiheesta olen kunnan viranhaltijoita joutunut huomauttamaan joka kevät, eikä tämäkään kevät poikkeusta näköjään tehnyt. Ihmettelen, missä tiemestari luuraa kaiket päivät, kun ei pölyä näe eikä haista ja maista. Käsittääkseni tiemestarinkin pitäisi tietää, kuinka vaarallista pölyn hengittäminen on. Katupöly sisältää kiviainesta, kumia ajoneuvojen jarru- ja kytkinpinnoitteen pölyä, kaikkia pakokaasujen…

Mistä Lempäälään soraa ja mihin hintaan?

Me kansalaiset olemme vaatimassa teiden ja rakennusten rakentamiseen sekä kunnossapitoon soraa ja muuta maan tasaukseen tarvittavaa ainesta kasvavassa määrin. Kuitenkaan sitä ei saisi ottaa lähiseudulta. Kuka tahansa hakee lupaa maa-aineksen ottoon, niin aina on valittajia. Ei ainakaan tästä sitä saisi ottaa. Mainittakoon mm. lupa-anomus Lopen tien varresta läheltä Lempäälän ja Kangasalan rajaa sekä Herralanvuoren alue, johon…

Missä on maalaisjärki?

Voisiko joku Vesilahden kunnan työntekijä, virkamies tai valtuutettu selventää, että mitä säästöä Vesilahden Narvan hammashoitolan lakkauttamisesta ja toiminnan siirtämisestä Kirkolle käytännössä tulee? Tällä hetkellä hammashoitola on toiminut Narvan ala-asteen vieressä, jolloin lapset ovat voineet omatoimisesti mennä hammashoitolaan koulupäivän aikana. Olen ymmärtänyt, että jatkossa lasten kuljetukset hammashoitoon pitää vanhempien itse järjestää. Kuten tiedämme tämä on hyvin…

Vesilahden kunnan päätös herättää hämmästystä

Olen hämmästellyt Vesilahden kunnassa sitä, että miten kunnanvaltuustossa olevat ryhmät yrittävät tuhota kunnan eri puolella olevia palveluja. Olen katsonut Vesilahdessa tapahtuvaa maaseudun palvelujen alasajoa, ja demarina en tahdo hyväksyä sitä, niin kuin eivät muutkaan meidän valtuustoryhmästämme. Vaikka kunnan talous onkin tiukassa, en ymmärrä, että kansan valitsemista ihmisistä koostuva ryhmä tekee valtuustoaloitteen Narvan terveysaseman lakkauttamisesta. Viittaan…

SOTE on mahdollisuus Pirkanmaalle

SOTE-uudistuksen kahdeksas tai yhdeksäs versio on saapumassa satamaan. Ehdotuksena on maakunnan  kokoinen kuntayhtymä, jonka rahat kulkevat kunnilta ylös. Rahoitusperusteet määrittää valtio. Tällä tietoa  tavalla, jossa syrjäisten, ikääntyneen väestön kuntien rahoitustaakka kevenee. Jostain syystä uudessa  ehdotuksessa myös keskuskaupunki voittaa muutoksessa. Maksajia ovat kehyskunnat ja eräät pienemmät kaupungit. Uusimpaan SOTE- ehdotukseen kannattaa suhtautua prototyyppinä, jota tullaan ajan…