Lukijalta

Villa Hakkari on Lempäälän ravintolahelmi

Tilaajille

Jälleen kerran nautittu tunnelmallinen ja maukas joululounas Villa Hakkarissa. Tämä on ollut yrityksemme perinne jo vuosikaudet. Hämmästykseksemme kuulimme, että tällaista tilaisuutta ei ehkä tule enää tulevina jouluna, koska yrittäjä on saanut kiinteistön omistavalta Lempäälän kunnalta vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen. Yrittäjä- maankuulu ruokalähettiläs Arto Rastas on saanut neuvoteltua jatkoaikaa kesän 2019 loppuun, jotta jo aiemmin varatut hää-ym. tilaisuudet…

Moottoripajalla sataa niskaan

Lempäälässä yli kolme vuotta aktiivisesti toimineella nuorten Moottoripajalla näyttäisi olevan murheelliset ajat edessäpäin. Murheina ovat sekä huonokuntoiset tilat, että vähentyneet ohjaajaresurssit. Moottoripaja kokoontuu toistaiseksi Halkolan työvalmennuskeskuksella. Tiedossa on ollut jo vuosia, että tiloissa on terveyttä vaarantavia kosteusvaurioita ja suunnitelmana on ollut löytää uusi paikka Moottoripajalle samassa yhteydessä, kun työttömien työpajatoiminnalle etsitään uusia tiloja. Nyt kuitenkin…

Villa Hakkarin muutokset hämmentävät

Tilaajille

Lehtitiedot ovat kertoneet Villa Hakkarin toimintaan liittyvistä mahdollisista muutoksista. Nämä tiedot jättivät avoimia kysymyksiä. Miksi täytyy tehdä muutoksia?  Ovatko nykyiset ravintolan pitäjät itse halukkaita lopettamaan toimintansa? Ovatko he itse  halunneet irtisanoutua, vai onko joku muu taho ollut aloitteellinen? Villa Hakkarin kohdalla ammatillinen  osaaminen on koko pitäjän etu. Kartanorakennus on ainutlaatuinen, josta moni  maalaispitäjä olisi aidosti…

Seniorineuvosto kysyy huolestuneena

Tilaajille

Ikärakennepylväät kertovat, että ikääntyvien osuus väestörakenteessa kasvaa ja etenkin yli 80- ja 90-vuotiaiden osuus siinä. Tämä tietää haasteita vanhuspalveluihin, joiden kohdalla jo nyt on vaikeuksia vastata olemassa oleviin ikääntyvien palvelutarpeisiin. Seniorineuvosto otti valtuuston kokouksessa kantaa vanhuspalvelukysymyksiin. Miten olemme varautuneet tulevaisuudessa tarjoamaan turvallisen vanhuuden avuttomuudessaan eläville ihmisille? Vanhuspalveluiden työvälineitä on lisätty viimeksi Toimelatalon yhteyteen rakennetun tehostetun…

Liian vähän palkkaa

Tilaajille

Lastentarhanopettajien palkkojen matala taso on järkyttävän totta. Kuka korkeakoulututkinnon suorittanut ansaitsee vähän reilut kaksituhatta euroa kuukaudessa? Koulutustaso vastaa insinöörikoulutusta, mutta palkkaus ei. Varhaiskasvatuksen opettajat ja muut kasvatusalan ammattilaiset pitävät huolta ihmisten kalleimmista aarteista – heidän lapsistaan. Työ on vastuullista ja vaativaa, ja palkkataso kuvastaa käytännössä sitä millä tavoin varhaiskasvatusta arvostetaan. Opetusministerin kauniit sanat eivät riitä…

Perustulo vapauttaa resursseja

Tilaajille

Vasemmistoliiton perustulo-malli liittyy laajempaan sosiaaliturvan uudistukseen ja on vahvasti myös yrittäjyyden puolella. Valtuustokollegani Piia Nurmela kirjoitti viime viikon L-VS:ssa työn vastaanottamisen kannattavuudesta ja sivusi samalla perustuloa. Olen hänen kanssaan samaa siinä, että työn vastaanottamisesta tulee tehdä kannattavaa. Nurmela kertoi myös, että työpaikkoja jää täyttymättä osaksi työvoimapulan ja osaksi kohtaanto-ongelman takia. On valitettavasti myös niin, että…

Väylä ulkoiluun aurinkopaneelikentän aidan viereen

Tilaajille

Olin keväällä tiedotustilaisuudessa Kuljuntien ja moottoritien välissä olevasta aurinkopaneelikentästä ja sen vaikutuksista.  Siellä keskusteltiin ja otettiin kantaa. Yksi asia, joka tuotiin esiin, oli, että moottoritien alueen reunassa oleva hirviaita jätettäisiin irti aidattavasta alueesta.  Näin jäisi koirien ulkoiluttajille ja muille maastossa liikkujille väylä kulkea Kuljuntien alittavalta tunnelilta Orkontien ja Helsingintien väliselle pyörätielle. Tämä toive, ja myös lupaus,…

Harvennushakkuu valaistun ladun länsipäässä Hakkarissa

Tilaajille

Lempäälän kunta hakee maisematyölupaa, mistä on ilmoitus 21.11.2018 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa. Kunta järjesti pyynnöstä katselmuksen alueella 28.11.2018. Katselmuksessa oli mukana myös tarjouksen tehneen UPM:n edustaja, joka esitti, että kasvillisuuskerrosta ei raivattaisi pois. Toivottavasti hakkuu tehdään tällä kevyellä tavalla. Ohessa valokuva alueesta ja kartta. Sarapiston-Kuokkalan asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Eero Ruotsila        

Lastusista mallia ikäihmisten kerhotoiminnalle

Tilaajille

Lastusten kyläyhdistyksen edustajat Annele Matintupa ja Jukka Vitikka olivat kertomassa Lastusten kyläyhdistyksen toimintaan liittyvästä ikäihmisten kerhotoiminnasta. Kerho kokoontuu Lastusten koulun tiloissa niin, että ikäihmiset ja oppilaat tekevät harrasteyhteistyötä. Tietokoneiden käytön opastuksessa mukana ovat olleet oppilaat. He ovat olleet mukana perinnetaito-opissa esimerkiksi nähneet konkreettisesti mitä karstaaminen on, miten syntyy villalanka. Seniorineuvosto oli vaikuttunut kerhotoiminnan kokonaisuudesta ja…

Suomeen on laadittava toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden torjumiseksi

Tilaajille

Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien joukko eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Liittomme järjestökyselymme mukaan jäsenyhdistyksissä tekee vapaaehtoistyötä lähes 12 000 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 712 000 tuntia vuodessa. Kunnat eivät pysty korvaamaan paikallisyhdistyksissämme toimivien vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien elintärkeää työtä. Se kohdistuu ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen…

Virta-kampuksen ranta-alueella voisi tehdä puunkaatoja ja oksiston karsintaa

Tilaajille

Lempäälän Virta-kampuksen ympäristöstä otetun kuvan lähettäjä toivoo, että vuosia yksityisomistuksessa ollut ranta-alue sekä lähisaari saataisiin nykyistä paremmin palvelemaan vapaa-ajan käyttöä. – Vaikka alue ei ole kunnan omistuksessa, voisi se halutessaan tehdä yhteistyötä jollain tasolla Tredu-kiinteistön kanssa. Pienellä investoinnilla, lähinnä oksistoa karsimalla sekä ylivanhoja puita kaatamalla. Näin saatettaisiin kaistale kalaisan Ahtialanjärven rantaa viihtyisäksi ja ennen kaikkea turvalliseksi…

Esteettömiä puistoja Lempäälään

Tilaajille

Lempäälän Vammaisneuvosto on jo useamman vuoden pyrkinyt edistämään kaikille kunnan asukkaille soveltuvien virkistys- ja harrastusympäristöjen rakentamiseen ja kehittämiseen. Esteettömyys ja saavutettavuus on hyvä ottaa huomioon sekä aisti- että liikuntavammaisten ihmisten näkökulmista. Pari vuotta sitten edustajiamme osallistui useamman toimijan yhteiseen matkaan Helsinkiin, Taavetinpuistoon, joka on toteutettu ottaen huomioon erilaisia liikkumisen tarpeita ja esteettömyys sekä saavutettavuus. Lempäälässäkin…

Työn vastaanottamisesta on tehtävä kannattavaa

Tilaajille

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan viime vuonna jäi jopa 60 000 työpaikkaa syntymättä tai täyttymättä työvoimapulan vuoksi. Ministeriön Ammattibarometrin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 48 ammattia, joilla on työvoimapulaa. Kasvu on ollut kovaa, sillä kaksi vuotta sitten vastaava luku oli vain 15. Pulaa on mm. rakennusalan ammattilaisista, sairaanhoitajista ja lastentarhanopettajista. Työvoimapulaan on puututtava monin eri tavoin….