Uutiset

HEI, LÖYSIT KIINNOSTAVAA SISÄLTÖÄ!

Kirjaudu sisään tai luo tunnukset ilmaiseksi.

Piiponpellon alueelle nousee asuintaloja

Kunnanhallitus on hyväksynyt esisopimuksen Piiponpellon uuden asuinalueen rakentamisesta. Alue sijaitsee päiväkoti Piiponpellon ja S-Marketin välillä. Sopimuksen mukaan alueelle toteutetaan pääasiallisesti asuntorahaston hyväksymiä hankkeita, mutta myös vapaarahoitteista tuotantoa. Hankkeet voivat olla tarkoitettuja eri-ikäisille, kuten senioreille tai erityisryhmille. Hankkeen arvioitu kerrosala on noin 10 000–20 000 m2. Alueen rakentaminen liittyy Lempäälän keskustavision toteuttamiseen. Esisopimus on Lempäälän kunnan…

Mauri Ranta jätti perussuomalaiset

Voimasuhteet Vesilahden kunnanvaltuustossa muuttuivat, kun lokakuun kuntavaaleissa perussuomalaisten listoilta valtuustoon päässyt Mauri Ranta vaihtoi maanantaina valtuustoryhmää. Hän jättää perussuomalaiset ja siirtyy sitoutumattomana Vesilahden Keskustan valtuustoryhmään. Rannan puoluevaihdos luettiin maanantai-iltana Vesilahden kunnanvaltuustolle tiedoksi. Perussuomalaisilla on nyt ensimmäistä kertaa edustus Vesilahden valtuustossa. Rannan loikkaus vähensi ryhmän paikkaluvun  kolmesta kahteen. Samalla perussuomalaisista tuli valtuuston pienin puolue. Sillä oli ennen Rannan siirtymistä…

Postin pakettiautomaatti avattiin Lempäälän keskustassa

Postipakettien noutaminen muuttui piirun verran helpommaksi Lempäälässä, kun käyttöön on otettu uusi pakettiautomaatti. Se sijaitsee S-Market Lempäälän yhteydessä osoitteessa Manttaalitie 3. Postin pakettiautomaatti toimii siten, että tilatessaan verkkokaupasta ostoksia, asiakas voi valita pakettinsa noutopaikaksi itselleen sopivimmin sijaitsevan pakettiautomaatin. Kun paketti on valmis noudettavaksi, saa asiakas matkapuhelimeensa lokerokoodin sisältävän tekstiviestin. Koodi näppäillään pakettiautomaatilla ja lähetyksen saa…

Parkkipirkko on harvinainen näky Ideaparkissa

Pysäköintiä ei valvota kovin aktiivisesti Ideaparkissa. Virheellisestä pysäköinnistä sakotetaan silloin, jos joku siitä erikseen ilmoittaa poliisille. Tämä lienee asiakkailla tiedossa, sillä monet ostosreissulle lähteneet eivät edes vaivaudu käyttämään pysäköintikiekkoa Ideaparkin parkkialueella. Kaikki Ideaparkin parkkipaikat ovat ilmaisia, ja lähes kaikkialle voi pysäköidä ilman aikarajoituksia. Poikkeuksena ovat kuitenkin  sisäänkäyntien läheisyydessä sijaitsevat kiekkopaikat. Ostoskeskuksen etelä- ja pohjoispäädyssä on muutama…

Kemikaaliturvallisuuden tietämys on keskittynyt Lempäälään

Euroopan unioni on tiukentanut kemikaaleja koskevia turvallisuusmääräyksiä. Kemikaalien kanssa työskentelevien yritysten ja maahantuojien on laadittava käyttämistään aineista käyttöturvallisuustiedotteet ja turvallisuusohjeet sekä merkittävä jokaiseen tuotteeseen tiedot ja varoitukset aineen vaarallisuudesta. Yrityksillä on ensisijainen vastuu käyttämiensä kemikaalien riskien arvioinnista ja niiden edellyttämistä turvallisuustoimista. Lempäälässä toimiva Chementors Oy on kemikaaliturvallisuusalan asiantuntija. Yritys jakaa tietämystään kemikaaliturvallisuusmääräysten kanssa painiville yrityksille….

Tampere-Pirkkala on maamme toinen kansainvälisten matkaketjujen solmukohta

Yhteyksien parantaminen maailmalle kuuluu osana Lempäälän Silta tulevaisuuteen -visiotyöhön. Kunnan keskustan kehittämisen ohella Lempäälässä katsellaan laajemmin Tampereen seutua ja koko Suomea: Miksi maan liikennöidyin moottoritie, valtakunnan päärata ja pirkanmaalainen lentokenttä eivät kohtaa? Lempäälässä on kiteytynyt ajatus kulkemisen helpottamisesta ja joustavista kansainvälisistä yhteyksistä.  Visioinnissa ovat nousseet vahvasti esiin matkaketjut ja niiden solmukohta Tampere-Pirkkalan lentokenttä. Sujuvia matkaketjuja…

Lautakunta ei hyväksy rakentamisen ohjaamisen seudullisia periaatteita

Jyskäntie, Vesilahti, asuntoalue

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisia periaatteita voidaan Vesilahdessa soveltaa ohjaavina, mutta ei velvoittavina ja esittää kunnanhallitukselle seutuhallitukselle asiasta antaman lausuntonsa hyväksymistä. Erityisesti asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudullisten periaatteiden lausetta ”lievealueelle suunnittelutarveratkaisuja myönnetään vain vanhojen kiinteistöjen uudelleen rakentamiseen” lautakunta pitää kireänä ja kaavoituksen vaatimuksena epätarkoituksenmukaisena. – Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta ei hyväksy…

Kuka ansaitsee esteettömyyspalkinnon?

Lempäälän vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyyspalkinnon yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle toiminnasta, jolla on edistetty eri tavoin vammaisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan sen tasa-arvoisena jäsenenä. Vammaisneuvosto pyytää kuntalaisilta ehdotuksia tämän vuoden esteettömyyspalkinnon saajasta. – Palkinnon saaja voi olla taho, joka esimerkiksi edistää liikuntaesteisten pääsyä palveluiden äärelle, tai joka mahdollistaa vajaatyökykyisten työhön pääsyn, kertoo vammaisneuvoston puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult. Lempäälän…

Uimalan hyppytorni puretaan

Ensi kesänä Lempoisten uimalassa ei enää hyppytorniin kiivetä. Torni puretaan, koska veden syvyys hyppyalueella ei ole riittävä. Lain mukaan hyppytornista hyppääminen edellyttää, että syvyyttä on vähintään viisi metriä. Viime heinäkuussa tehtyjen mittausten perusteella tämä kriteeri ei täyty Lempoisten uimalassa. Ennen tarkastusaikaa veden syvyys oli ollut uimalassa keskimäärin 4,5 metriä, silloin kun vesiraja oli korkealla. Veden syvyyden on mahdollista vähentyä mitatusta…

Kuntalaisaloitteissa toivotaan skeittipaikkaa ja ulkoshakkia

Lempäälässä jätettiin vuonna 2012 yhteensä neljä kuntalaisaloitetta. Niissä toivottiin mm. skeittipaikan rakentamista ja puistoshakkipaikkojen perustamista Lempäälään. Jukka Manninen esitti syyskuussa, että kunta valmistelee skeittipaikan rakentamista nuorille niin, että skeittiparkki voitaisiin ottaa käyttöön keväällä 2013. Sopiva paikka voisi ehdottajan mukaan olla Hakkarin liikuntapuiston alueella. Kunnan tekninen ja sivistystoimi vastaavat aloitteeseen, että vuoden 2013 aikana tehdään selvitys…

Lempäälä vastustaa omalta osaltaan kuntaliitoksia

Lempäälän kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kuntarakennelakiluonnoksesta lausuntoa, jossa todetaan, että kunnan mielestä liitosselvityksiin velvoittava lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukainen eikä kuntarakennelakia pidä säätää esitetyssä muodossa. Kunnanhallituksen esittämässä lausunnossa katsotaan, että yli 21 000 asukkaan Lempäälä on optimaalinen niin lähipalvelujen tuottamisen kuin kuntalaisdemokratian toteuttamisen kannalta. Työpaikkaomavaraisuutta ja pendelöintiä ei kunnanhallituksen mukaan pitäisi käyttää kuntarakennelakiluonnoksen kriteereinä: – Kuntaliitokset eivät…

Työttömyys lisääntynyt Lempäälässä

Työttömyys on hienoisessa kasvussa Lempäälässä. Tammikuun lopussa kunnassa oli 965 työtöntä eli 9,4 prosenttia väestöstä. Kuukautta aiemmin vastaava lukema oli 946 (9,3 prosenttia). Verrattuna viime vuoden tammikuuhun (777) työttömien määrä on noussut miltei 200:lla. Vesilahdessa työttömyys on pysytellyt samana edelliseen kuukauteen verrattuna. Tammikuun lopussa kunnassa oli työttömiä 161 (8,2 prosenttia). Viime vuoden tammikuussa vastaava luku oli Vesilahdessa…

Toimelantaloa laajennetaan

Lempäälän kunnanhallitus esittää -valtuustolle, että kunta myöntää Asunto Oy Lempäälän Toimelantalolle takauksen enintään 2,5 miljoonan euron lainalle. Asunto-osakeyhtiö on hakenut kunnan takausta kilpailuttamalleen lainalle. Lempäälän kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Sirkkavuori omistaa 100 prosenttia Asunto Oy Lempäälän Toimelantalon osakepääomasta. Laina käytetään yhtiön omistaman talon laajentamiseen. Yhteensä noin 1 200 neliömetrin laajennukseen tulee asuin- ja kokoontumistiloja…

Lempäälä osallistuu Hulauden kunnostushankkeeseen

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt, että kunta sitoutuu Hulauden vesialueen kunnostushankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituksen 27 prosentin rahoitusosuudella, joka merkitsee yhteensä vajaata 180 00 euroa vuosina 2013–14. Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys on teettänyt kunnostussuunnitelman, jonka toimenpiteiden toteuttamiseen haetaan rahoitusta valtiolta, järvialueella sijaitsevilta Lempäälän, Vesilahden ja Akaan kunnilta sekä yksityishenkilöiltä. Kunnostussuunnitelmassa esitetään useita toimia järvien tilan parantamiseksi. Ensimmäisenä toteutettavaksi…