Uutiset

Kilpailijat saman katon alla

Kuinka kaksi saman alan toimijaa mahtuu samaan tilaan? – Hyvin, sanovat Kiinteistöpalvelu Aksun ja WiseHousen yrittäjät. Sopu perustuu yhteistyön hyödyntämiseen. Uudet yritykset ovat toimineet keskellä Lempäälän keskustaa parin kuukauden ajan. Yrittäjät Aleksi Riikonen Aksusta ja Juha Tanila WiseHousesta ovat jo todenneet, että yhteistyöstä on ollut etuja. Toisen leipää syövää kilpailua he eivät tunnista. Yritysten yhteistiloissa…

Elämän malja Eila Häihälälle

  Vesilahtelainen terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä on saanut Elämän malja -palkinnon. Elämän malja -palkinto myönnetään palliatiivisessa ja/tai saattohoidossa ansioituneille henkilöille. Palkinnon myöntää Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistys, SPHY. Erityisesti Eila Häihälä tunnetaan saattohoitotoiminnan aloittajana ja uranuurtajana Suomessa. Hän on ollut perustamassa Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön ylläpitämää Pirkanmaan hoitokotia, ensimmäistä suomalaista ja pohjoismaista saattohoitokotia. Hän oli aikanaan perustajajäsenenä myös Suomen…

Wappu, varma kevään merkki

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden vappu alkaa perinteisesti huhtikuun puolella pari viikkoa ennen varsinaista vappupäivää. Vappuriehat näkyvät pääasiassa teknillisen yliopiston kampuksella, mutta myös Tampereen keskustassa. Iloisella mielellä olevat teekkarit ovat ennen vanhaan erottuneet katukuvasta värikkäine haalareineen, mutta nykyisin käytännössä kaikkien korkeakoulujen opiskelijat käyttävät haalareita. Siksi varmin keino löytää elävä teekkari vappuna on suunnata Hervantaan Tampereen teknillisen…

Esitys lähiruokaviikosta ensi syksyksi

Valtuutettu Saana Raatikainen (vihr.) jätti keskiviikkona 24. huhtikuuta Lempäälän kunnanvaltuustolle valtuusaloitteen, jossa esitetään, että Lempäälän kunnan ruokahuollossa järjestetään ensi syksynä lähiruokaviikko. Viikon aikana testattaisiin Pirkanmaalla tuotettujen raaka-aineiden ja tuotteiden soveltuvuutta kunnan ruokahuoltoon. – Lähiruokaviikon järjestäminen on mahdollista, vaikka kunnalla on ruokahuollossa kilpailutetut sopimustuottajat. Hankintalaki sallii suorahankintojen tekemisen erityisiä teemapäiviä varten, Raatikainen sanoo. Aloitteen allekirjoittajat esittävät…

Valtuusto muisti entisiä puheenjohtajiaan

Lempäälän kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsauksen, jossa on runsaat 20 eri puolilla kuntaa parhaillaan toteutuvaa tai lähiaikoina käynnistyvää kaavoitushanketta. Asiaa esitellyt kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus totesi kunnan alueella olevan tulevien vuosien varalle huomattava reservi tonttimaata asuntotuotantoon. Väestönkasvun tuomat haasteet liittyvätkin hänen mukaansa palvelutuotannon tarjontaan. Kuntaa tarvitaan lisää koulu- ja päiväkotipalveluja. Vain osa tonttivarannosta on Lempäälän…

Eettinen ruoka on tullut jäädäkseen

Viimeisten kymmenen vuoden aikana luomu- ja lähiruokatarjonta on kasvanut huimaa vauhtia. Luontaistuotekauppojen määrä on moninkertaistunut, luomutuotteet valtaavat hyllytilaa ja lähiruoka vetää kuluttajia puoleensa yhä enemmän. Silti lähiruokabisnestä on ilmeisen vaikeata saada kannattavaksi. Esimerkiksi Tampereella toiminut lähiruokapuoti Lempi joutui alkuvuodesta lopettamaan toimintansa. (EDIT: Lempi avataankin uudelleen, kertoo Aamulehti) Myös Armas-lähiruokakauppa on ilmoittanut lakkauttavansa Tampereen-toimipisteitään. Muualtakin Suomesta…

Jorma Kalske: Uteliaisuus heräsi

Lempäälän Rauhanyhdistystä koskeva rikosepäily on valtakunnansyyttäjänviraston tutkittavana. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske sanoo, että asiaan liittyvää esitutkinta-aineistoa ja muuta tietoa kerätään 17. toukokuuta asti. – Sen jälkeen selvitämme täällä, liittyykö asiaan rikosta, joka pitäisi tutkia, Kalske sanoo. Hän pyysi kihlakunnansyyttäjältä rikosepäilyyn liittyvänesitutkinta-aineiston utaliaisuuttaan. – Asia on ollut niin paljon julkisuudessa, että haluan selvittää, mistä asiassa ja esitutkinnan rajoittamispäätöksessä…

Arvokkaita luontokohteita selvitetään maastokäynnein

Lempäälässä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita selvitetään tänä vuonna huhtikuusta lokakuuhun koko kunnan alueella maastokäynnein. Maastokäynneillä keskitytään vuonna 2013 erityisesti liito-oraviin, arvokkaisiin elinympäristöihin ja uhanalaisiin kasvilajeihin. Maastokäynnit tehdään koko kunnan alueella pohjautuen aikaisempiin tietoihin mahdollisesti arvokkaista alueista sekä yleisöhavaintojen perusteella. Maastokäynnit ovat osa kaksivuotista Lempäälän arvokkaiden luontokohteiden päivitystyötä. Lempäälän arvokkaista luontokohteista on tehty 1989 ilmestynyt julkaisu (Tapani…

Lempäälä ja Vesilahti mukana siivouskampanjassa

Lempäälän ja Vesilahden kunnat ovat päättäneet jälleen osallistua Talkoillaan – Suomi puhtaaksi -siivouskampanjaan. Kampanjan tarkoituksena on siivota talkoilla luontoon kuulumattomia roskia pois ja näin parantaa lähiympäristön viihtyisyyttä. Sopivia kohteita siivouskampanjaan ovat yleiset alueet, kuten piha-alueet, teiden ja purojen varret, puistot ja metsiköt. Tähän mennessä siivoushaasteen ovat ottaneet vastaan Lempäälässä Nurmen koulu, Lempoisten koulu, Kuokkalan koulu ja Mattilan Nuorisoseuran Luontoliikunta-kerho…

Työttömyys kasvussa viime vuoteen verrattuna

Sekä Lempäälässä että Vesilahdessa on huomattavasti korkeampi työttömyysaste kuin tähän aikaan vuosi sitten. Vuoden 2012 maaliskuussa Lempäälän työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, kun tämän vuoden maaliskuussa vastaava luku oli 9,2. Vesilahden työttömyysaste on noussut prosentuaalisesti vielä enemmän: 5,9 prosentista 8 prosenttiin. Helmikuuhun verrattuna maaliskuun työttömyysaste kunnissa on kuitenkin hienoisessa laskussa. Lempäälässä työttömyysaste on laskenut o,1 prosenttiyksikköä…

Kuntaliitoksista ei ole tutkittua tietoa

Selvitysmies Rauno Saari yhtyy vesilahtelaisen valtuutettu Ari Marttilan (kesk) huoleen siinä, että viimeaikaisista kuntaliitoksista ei ole tieteellisiä tutkimustuloksia. Eri puolilla Suomea on kuitenkin viime vuosinakin toteutettu useita liitoksia. Saaren mukaan tutkimustietoa tarvittaisiin etenkin nyt, kun maassa toteutetaan hallitusohjelman mukaista kunta- ja palvelurakenteiden uudistusta. – Niin tärkeä asia kuin tämä onkin, tutkimustietoa on hyvin vähän, Saari…

Professori: kuntien tietoinen uudistaminen vähäistä

Professori Markku Sotarauta Tampereen yliopiston johtamistieteiden laitokselta sanoo, että suomalaisten kuntien uudistuminen on sisäänpäin kääntynyttä. – Kunnat käyttävät innovaatiotoiminnassaan pääosin kuntien sisäistä tietoa ja yhteistyötä tehdään pääosin muiden kuntatoimijoiden kanssa. Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuotavien organisaatioiden kanssa on vähäistä. Sotaraudan mukaan kunnat eivät juurikaan etsi oman toimintansa kehittämistä tukevaa tietoa. – Keskustelua käydään lähinnä…

Suur-Tampere ei houkuta

Selvitysmies Rauno Saari vieraili ennen Vesilahden kunnanvaltuustokäyntiään maanantaina 22. huhtikuuta samana päivänä myös Lempäälässä. Ehtookodossa järjestetyssä kunnanhallituksen kokoustilaisuudessa kunnanhallituksen jäsenillä ja valtuustoryhmien puheenjohtajilla oli mahdollisuus tuoda kasvotusten selvitysmiehelle esiin omia näkökantojaan Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja kuntajakoselvityksestä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hultin (sd.) mukaan selvitysmiehen puolitoistatuntinen vierailu Lempäälässä sujui rakentavassa hengessä. – Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuustoryhmien puheenjohtajien…