Uutiset

Savelanmetsänhelmeen maankäyttösopimus

Vesilahden kunnanhallitus on hyväksynyt maankäyttösopimusluonnoksen Vesilahden kunnan ja Taitokaari Oy:n välillä. Taitokaari Oy omistaa Savelanmetsänhelmi-nimisen, noin 13 hehtaarin laajuisen alueen osayleiskaava-alueen Rautialassa. Tilalle on laadittu asemakaava. Maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sekä kunnallistekniikan ja teiden rakentamisesta ja niiden kustannusjaosta. Sopimusalueelle kaavoitetaan 68 asuinpientalotonttia. Alueen rakentamistahti on enintään 20 tonttia vuodessa. Maanomistaja rakentaa…

Maksaako Lempäälä Akaan osuuden Hulauden hankkeesta?

Akaa ei välttämättä lähde mukaan Hulauden vesialueen kunnostushankkeeseen. Hankkeesta luopumisesta keskusteltiin Akaan kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa. Asia nousi esiin, koska kunnostushankkeen kustannukset ovat nousseet suunnitelman tarkentuessa. Jos Akaa jättäytyy pois, saattaa vetovastuussa oleva Lempäälä joutua maksamaan Akaan osuuden hankkeesta. Tällä hetkellä Akaan osuus on 36 500 euroa vuotta kohti tälle ja ensi vuodelle. Kokonaisuudessaan hanke on…

”Ongelmia ei poisteta kuntien rajoja siirtämällä”

Vesilahden kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaisi lausunnossaan kuntarakennelakiluonnoksesta, ettei kuntalakiluonnoksessa esitettävillä keinoilla tai kuntien rajoja siirtämällä ratkaista palvelutarvekasvun aiheuttamia ongelmia. Vaihtoehdoksi se esittää, että kuntien tehtävämäärä vähennettäisiin tai valtion rahoitusta kasvatettaisiin. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemen mukaan lausunto palvelurakenneluonnoksesta keskustelutti kunnahallitusta, mutta esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lakiluonnoksen kriteerien mukaan Vesilahdessa täyttyy useampikin peruste selvitysvelvollisuudelle. Vesilahden kunnanhallitus katsoo…

Lietteiden kuljetukset usein haasteellisia

Lempäälän kunta katsoo alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle antamassaan lausunnossa, että Lempäälän kunnalla ei ole tarvetta muuttaa sopimusperusteista sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää. Saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetukset ovat usein hyvin haasteellisia, sillä Lempäälän haja-asutusalueilla tiestön kantavuus ja kunto ovat varsinkin roudan sulamisen aikaan niin huono, ettei lietekuljetuksia isolla pumppuautolla pysty tekemään. Kunta katsoo, että sopimusperusteinen lietteenkuljetus on jätehuollon toimivuuden,…

Lempäälä uudistaa nettisivunsa

Lempäälän kunnalla on käynnissä verkkosivujen laajamittainen uudistaminen. Sivujen ulkoasua kohennetaan tuoreemman näköiseksi, hakutoimintoja parannetaan ja ylipäätään koko paketti siirretään tälle vuosikymmenelle. Lempäälän verkkosivujen pääkäyttäjän ja viestintäryhmän puheenjohtajan Tiina Kinnusen mukaan tavoitteena on, että uudet verkkosivut valmistuvat  syksyllä. Kinnunen kertoo, että kaiken lähtökohta uusilla sivuilla on loogisuus. – Uusilla sivuilla pyritään siihen, että kaikki löytyy loogisista…

Piiponpellon alueelle monimuotoista asumista

Lempäälän keskustavision toteutusprosessin ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan radan itäpuolelle kaavailtu uusi kerrostaloalue päiväkoti Piiponpellon ja S-marketin väliselle alueelle. Lempäälän kunta on jatkanut Piiponpellon alueen suunnittelua neuvotellen YH-Kodit Oy:n kanssa. Suunnittelu sisältää laaja-alaisesti monimutoista asumista, muun muassa omistus-, osaomistus-, ja vuokra-asumista sekä senioriasumista ja tehostettua palveluasumista. Kunnan ja YH-Kodit Oy:n laatima sopimusluonnos tuodaan 25. helmikuuta Lempäälän kunnanhallituksen…

Vesijohto- ja viemärisaneeraajalla kova kasvuvauhti

  Lempäälän Marjamäestä operoiva Hämeen Vesihuolto Oy on saanut aikaan merkittävän päänavauksen. Tähän asti lähinnä Pirkanmaalla toiminut yritys kurottaa Etelä-Suomeen, kasvattaa liikevaihtonsa lähes kolminkertaiseksi ja palkkaa lisää työvoimaa. Iso sopimus Etelä-Suomeen Viemäreitä ja vesijohtoja saneeraava ja korjaava sekä muun muassa jätevesipumppaamoja huoltava ja korjaava yritys on saanut asiakkaakseen Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kunnat, jotka ovat…

Joukkoliikennettä järjestellään uuteen uskoon

Lempäälän ja Vesilahden joukkoliikenteelle suunnitellaan merkittäviä muutoksia ensi vuoden heinäkuusta eteenpäin. Nykyisten linja-autolinjojen sopimukset loppuvat kesällä 2014. Mahdollisia vaihtoehtoja on monia. Lempääläläisiä ajatellen tärkein linja on Hauralasta Lempäälän keskustan kautta Tampereelle kulkeva Paunun linja 71. Suunnitelman ensimmäinen vaihtoehto on, että 71 ajaa nykyisellä reitillä ja vuoromäärällä. Toisen vaihtoehdon mukaan linja liikennöisi nykyisellä vuoromäärällä, mutta Sääksjärven…

Lempoisten koulun opettaja täyttää sata vuotta

Lempoisten koulu Lempäälässä kokee tänä vuonna mullistuksia, kun koulua on ryhdytty laajentamaan. Melkoinen tapahtuma paikkakunnalla oli sekin, kun koulu vuonna 1953 aivan uuden uutukaisena avasi uksensa. Yksi uuden koulun ensimmäisistä opettajista, Lahja Oittinen, täyttää 22. helmikuuta sata vuotta. Lempäälän vanhimpiin lukeutuva Lahja Oittinen asuu tyttärensä Paula Eskolan luona Koulutien varrella lähellä entistä työpaikkaansa. Vaikka hän…

Vesilahden vesien laatu oli kohtalaisen hyvä

Vesilahden virtavesien veden laatu oli viime vuonna pääosin hyvä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tutkimuksissa selvitettiin muun muassa veden happipitoisuutta, happamuutta, fosforipitoisuutta ja hygieenistä laatua. Poikkeuksellisen runsassateinen viime vuosi näkyi vesinäytteissä normaalitasosta hieman kohonneina sameus- ja kiintoainepitoisuuksina. Happamoitumista vesissä ei todettu. Virtavesien sähkönjohtavuudet olivat alhaisia ja typpitaso vain hieman kohonnut. Tutkituista kohteista selvästi kohonnut sähkönjohtavuus oli vain…

Vanha lautakunta oli tyytyväinen työskentelyynsä

Kautensa vuoden vaihteessa päättänyt Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta on arvioinut toimintaansa ja toimintakäytäntöjään. Lautakunta on mielestään ollut yhdeksäisen arvoinen. Kunnanhallituksen ja lautakuntien itsearviointia on pyytänyt kunnan tarkastuslautakunta. Arvioinnin vastaukset on tarkoitus käsitellä ko. toimielimessä uuden valtuustokauden alettua. Vuoden alussa kautensa aloittanut uusi sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi edeltäjänsä arvioinnin tietoonsa viime viikolla. Itsearviointilomakkeessa vastattiin seuraaviin kysymyksiin…

Seutulipulla voi tehdä myös junamatkoja

Tampereen bussiliikenteen seutulippu käy jatkossa Lempäälään ja Nokialle pysähtyviin juniin. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi sopimuksen seutulippujen kelpoisuudesta keskiviikkona. Samalla joukkoliikennepäällikkö oikeutettiin allekirjoittamaan sopimus välittömästi. Kyse on kokeilusta, jossa lempääläläiset ja nokialaiset voivat ostaa kaupunkiseudun seutulipun, joka oikeuttaa bussin lisäksi junamatkoihin välillä Lempäälä-Tampere-Nokia. Lippu kelpaa kaikissa Lempäälässä ja Nokialla pysähtyvissä junissa. Kokeilun taustalla ovat Tampereen joukkoliikenne…