Vain paperilehteen

Päiväkoti Viskarintielle Kuljuun

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto on myöntänyt poikkeamisluvan Lempäälän kunnan tilatoimelle vanhan omakotitalon muuttamiseksi päiväkodiksi. Kuljussa Viskarintie 4:ssä sijaitseva omakotitalo on runsaan tuhannen neliön tontilla. Kulkuyhteys uudelle päiväkodille on tarkoitus ohjata koulutontin kautta Tampereentielle. Tontille ajo on tarkoitus järjestää koulun saattotien ja paikoitusalueen kautta.

Vätäräisentielle suunnitellaan ara-vuokra-asuntokohdetta

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt vuokrata Pirkanmaan Tukikodit Oy:lle ara-vuokra-asuntokohteen esisuunnittelua varten asuinpientalotontin Kiviahon alueelta Vätäräisentieltä. Rauhanyhdistyksen talon takana sijaitseva tontti on kooltaan noin 5 750 neliötä. Asuntoja tontille tullee yhteen tai kahteen tasoon noin 15–20 kappaletta. Yhtiön tarkoituksena on suunnitella tontille aravalain mukaisia vuokra-asuntoja. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on…

Kiimakallion alueelle 19 vuokra-asuntoa

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt vuokrata kaksi tonttia Kiinteistö Oy Pohjolan perusyhtiö 57:lle perustettavalle asunto-osakeyhtiölle ara- tai vastaavaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa varten. Asuinpientalotontit sijaitsevat Kuljussa Kiimakallion alueella Hirvimetsäntiellä ja ovat kooltaan noin 2 900 ja 2 500 neliömetriä. Kahdelle vierekkäiselle tontille tulee yhteensä 19 vuokra-asuntoa, jotka ovat kooltaan 48–85 neliömetriä.

Kolun alueelle valmisteilla asemakaava

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kolun asemakaavan hyväksymistä. Asemakaava mahdollistaa pientalopainotteisen asuinalueen rakentamisen. Alueelle saa rakentaa rivitaloja, paritaloja tai erillispientaloja. Suunnittelualue sijaitsee Kuljussa ja se on laajuudeltaan noin kahdeksan hehtaaria. se rajautuu pohjoisessa Kuljun Asematiehen, lännessä Lammintaustantiehen ja idässä Moisionjokeen. Alue on suurimmaksi osaksi rakentamatonta peltoa ja metsää. Alueella on muutamia…

Linnajärventien alueelle tontti uudelle päiväkodille

Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto esittää kunnanhallitukselle Linnajärventien länsiosan asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavalla osoitetaan suunnittelualueelle kaksi uutta julkisten lähipalvelujen tonttia, laajennetaan päiväkoti Mansikkamäen tonttia ja Harjastien sekä Tarhatien varrelle osoitetaan useita uusia pientalotontteja. Kuljussa lähellä moottoritietä sijaitsevan Linnajärventien alueen asemakaava mahdollistaa pientalopainotteisen asuinalueen rakentamisen. Alueen lounaisosaan, kunnan omistamalle maalle on tarkoitus osoittaa tontti uutta päiväkotia ja Kuljun…

Vesilahti tyytyväinen tiesuunnitelmaan

Vesilahden kunnanhallitus yhtyy kunnan teknisen lautakunnan lausuntoon, jossa se toteaa maantien 301 parantamisuunnitelman välillä Keihonen-Kilpala parantavan toteutuessaan liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta. Pirkanmaan Ely-keskus on yhdessä Vesilahden kanssa laatinut tiesuunnitelman. Maantie 301 on suunnittelualueella yksiajoratainen maantie. Osuudella on liittymä Koskenkylään ja läntinen liittymä Vesilahden kirkonkylään sekä useita yksityistieliittymiä. Tiukkamutkaisen tien kurveja oiotaan. Nykyisen maantien päällysteen leveys on…

Suomelan asemakaava valtuuston käsiteltäväksi

Vesilahden kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Suomelan asemakaavaehdotuksen. Suuri, noin 63 hehtaarin laajuiselle asemakaava-alueella on kaavoituksen alla noin sata omakotitalotonttia, rivitalokortteli sekä tontti yleisiä toimintoja, kuten päiväkotia varten. alue rajautuu pohjoisessa Ämmänhaudanmäen pientaloalueeseen ja virkistysalueeseen, etelässä Mäki-suomelan, Tanskan ja Järvenrannan tiloihin sekä Rautialantiehen sekä Vesilahdentiehen. Suomelan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä, ja muistutuksia sekä lausuntoja…

Taloutta tervehdytetään yli 350 000 euron säästöillä

Vesilahden kunnan tervehdyttämistoimenpiteiden nettovaikutus on yhteensä 352 620 euroa. Vesilahden kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan talouden tervehdyttämisohjelman, jossa edellytettiin lauta- ja hallintokunnilta kahden prosentin säästövaadetta. Kunnanjohtaja Erkki Paloniemen mukaan tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Kunnanhallituksen vastuualueen tervehdyttämistoimenpiteiden säästövaikutus vuoden 2013 talousarvioon on yhteensä 184 700 euroa, kasvatus- ja opetuslautakunnan 148 190 euroa, liikunta- ja nuorisolautakunnan 4 080 euroa, teknisen lautakunnan 11 000…

Omatoimirahaa 15 hakijalle

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt jakaa käytettävissä olevasta 40 000 euron määrärahasta yhteensä 32 657 euroa omatoimirahana. Määräaikaan omatoimirahaa haki 20 hakijaa, joista 15 saa nyt omatoimirahan. Jakamatta jääneelle summalle on tarkoitus järjestää haku ensi syksylle. Suurimman summan, 5 000 euroa sai Kuivaspään ja ympäristön kyläyhdistys tievalaistuksen rakentamiseen Rantoistentielle yhden kilometrin matkalle. Hollon omakotiyhdistys sai 4 000 euroa grillikatoksen rakentamiseen…