Ahostenjärvi

Lempäälä ostaa maata Ahostenjärven rannalta – Rakentamattomilla tiloilla rantaviivaa 130 metriä, pinta-alaa 3 hehtaaria

Tilaajille

Lempäälän kunta ostaa Ahostenjärven itäpäästä kaksi tilaa, joiden yhteispinta-ala on 2,240 hehtaaria. Tilojen alueista on Kuljun–Marjamäen–Moision osayleiskaavassa merkitty  pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi noin 0,8 hehtaaria, lähivirkistysalueeksi 1,3 hehtaaria ja asemakaavan mukaiseksi katualueeksi 0,05 hehtaaria. Yksikköhinta on 3,95 euroa neliöltä, jolloin maapohjan arvoksi  tulee 88 480 euroa. Tiloilla olevan puuston arvo on 12 477 euroa.  Näin kauppahinta on…

Ahostenjärven kunnostukseen väliaikaisrahoitus kunnalta

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt myöntää Honkaniemen kyläyhdistykselle 2 800 euron suuruisen väliaikaisrahoituksen Ahostenjärven kunnostushankkeeseen. Yhdistys on saanut Ely-keskukselta kunnostushankkeeseen myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen kustannusket ovat noin 45 000 euroa, josta Ely-keskuksen rahoitusosuus 40 prosenttia ja talkootyön osuus enintään 10 prosenttia. Suurin osa hankerahoituksesta on kerätty alueen asukkailta. Hankkeessa on jo toteutettu järvikasvien niitto ja talviaikainen ilmastus…

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä. Honkaniemen Kyläyhdistys ry Lempäälässä sai 18 276 euroa pienen, matalan ja voimakkaasti rehevöityneen Ahostenjärven vesistökunnostukseen. Ahtialan osakaskunta Lempäälässä sai 4 800 euroa Iso Kausjärven kunnostukseen. Vesilahdessa Onkemäen kyläkerho ry sai 9 600 euroa Onkemäenjärven…

Haja-asutusalueen valumissa humuspitoisuutta

Lempäälän kunnan alueella vuonna 2013 tutkitut virtavedet olivat lievästi happamia (pH 6,1–6,4) ja humuspitoisia. Virtavesissä oli selvästi näkyvissä ihmistoiminnan vaikutus luonnontilaisiin vesiin verrattuna. Ravinteisuus oli koholla sekä typpi- että fosforipitoisuuksissa. Korkeimmat fosforipitoisuudet olivat Säijoessa ja Ahtialan Myllyojassa. Korkeimmat typpipitoisuudet olivat Ahtialan Myllyojassa. Ojavedet olivat samentuneita, mutta tutkitut virtavedet olivat hygieenisesti puhtaita. Kahdessa ojassa oli kohonneita…

Rauhaa, vain rauhaa

Kansainvälisen uran tehnyt basso Jaakko Ryhänen laulaa Lempäälän kirkossa Tampereen Kamarioopperayhdistys ry:n loppiaiskonsertin solistivieraana maanantai-iltana 6. tammikuuta. Tampereen Kamarioopperayhdistyksen joulukonsertissa kuullaan Benjamin Brittenin teos A Ceremony of Carols, joka koostuu sarjasta lyhyitä, kauniita joululauluja harpun säestyksellä. Konsertin toisella puoliskolla kuullaan tuttuja, perinteisiä joululauluja, mm. säveltäjä Paavo Korpijaakon konserttia varten uudelleen sovittamat Rauhaa, vain rauhaa (Sonninen) ja…

Kunta jakoi kannustinpalkkioita

Lempäälän kunnanhallitus on myöntänyt 500 euron kannustinpalkkion Honkaniemen kyläyhdistykselle, Lempäälän Kisa ry:n Hiihtojaostolle, Lempäälän-Vesilahden koirakerholle ja Nurmen kyläyhdistykselle. Kannustinpalkkiohakemuksia saapui viisi kappaletta. Jokainen niistä liittyi Kantri ry:n Leader-investointi- ja kehityshankkeisiin. Hakijoista ainoastaan Lempäälän Nuorisoseuralle ei myönnetty kannustinpalkkiota. Honkaniemen kyläyhdistys suuntaa kannustinpalkkion Ahostenjärven kunnostamisen suunnitteluun, Lempäälän Kisan suunnitelmissa on hankkia lumitykin veden jäähdytysjärjestelmä, LeVeK aikoo rakentaa koirien…