Ahtialan osakaskunta

Pirkanmaan Ely-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin

Pirkanmaan Ely-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä. Honkaniemen Kyläyhdistys ry Lempäälässä sai 18 276 euroa pienen, matalan ja voimakkaasti rehevöityneen Ahostenjärven vesistökunnostukseen. Ahtialan osakaskunta Lempäälässä sai 4 800 euroa Iso Kausjärven kunnostukseen. Vesilahdessa Onkemäen kyläkerho ry sai 9 600 euroa Onkemäenjärven…

Moottorikieltoa haetaan pienille järville

Ahtialan osakaskunta päätti vuosikokouksessaan 26. helmikuuta kieltää polttomoottoriajoneuvoilla ajamisen kokonaan hallinnoimillaan vesialueilla Lempäälässä eli Iso Kausjärvellä, Kyynäröjärvellä sekä Vähä Kausjärvellä. Yhdistys hakee osakaskunnan puheenjohtaja Jorma Rintalan mukaan Ely-keskukselta viranomaispäätöstä kieltää niin polttomoottorikäyttöisillä moottoriveneillä, moottorikelkoilla kuin mönkijöilläkin ajaminen ko. vesialueilla. Sähkökäyttöisten perämoottorien käyttö on sallittua, samoin työ- jaa latukoneiden. Osakaskunnan vesialueisiin kuuluvalla Ahtialanjärvellä on jo vuosia…

Ahtialan osakaskunnalle väliaikaisrahoitus

Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt myöntää Ahtialan osakaskunnalle sen hakeman 30 000 euron väliaikaisrahoituksen Iso-Kausjärven kunnostushankkeen käynnistämiseksi. Osakaskunta on saanut tarkoitukseen Pirkanmaan Ely-keskuksen rahoituspäätöksen. Rahoituspäätöksen mukainen hankkeen rahoitussuunnitelma on suuruudeltaan noin 75 000 euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 50 prosenttia. Kunnanhallitus myönsi väliaikaisrahoituksen sillä ehdolla, että osakaskunta sitoutuu maksamaan väliaikaisrahoituksen takaisin välittömästi julkisen rahoituspäätöksen maksatuksen jälkeen.