aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto tukee nuoria 7,6 miljoonalla eurolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2017 myöntänyt valtionavustusta yhteensä 7 645 000 euroa nuorten tukemiseksi. Valtionavustusta on myönnetty etsivään nuorisotyöhön, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä nuorten työpajatoimintaan. Pirkanmaan osuus oli 2 597 800 euroa. Etsivään nuorisotyöhön myönnetty avustussumma Pirkanmaalle oli 1 212 000 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 130 henkilön etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin Länsi- ja Sisä-Suomessa. Etsivä nuorisotyö on…

Lempäälän kirjastolle 10 000 euron kehittämisavustus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustusta maakuntien kirjastoille. Lempäälän kunnankirjasto saa 10 000 euron avustuksen Hyvän mielen palvelupaketit -projektiin, jossa tarkoituksena on miettiä yhdessä asiakasryhmien kanssa uusia palveluprosesseja. Kehittämisavustuksia myönnettiin yhteensä 695 000 euroa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleisille kirjastoille. Avustuksia myönnettiin 48 hankkeelle.

Nyt on aika ruopata

Kyltti tien varressa Lempäälän Nurmella kertoo, että järeä kaivinkone ahkeroi järven rannalla sijaitsevan omakotitalon rannassa. Työmaallaan yllättävän hiljaista ääntä pitävä pitkäpuominen 20-tonninen laite on ruoppaukseen erinomaisesti soveltuva tela-kaivinkone, jota käsittelee Säijässä asuva Jarmo Latvala, 49. Työn alla on Pyhäjärven matalan ja vähävetisen lahden rantatontti. Tarkoituksena on tehdä kiinteistölle käyttökelpoinen uimaranta. Uuden saunarakennuksen edustalta järven pohjasta…

Karja laitumelle ja jaloittelemaan

Aluehallintovirastojen eläinlääkärit ovat lähestyneet maidontuottajia kesän kynnyksellä kirjeellä. Kirjeessä eläinlääkärit muistuttavat valtioneuvoston asettamasta nautojen jaloitteluvelvoitteesta. Asetuksen mukaan kytkettyinä pidettävät lypsylehmät ja maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot on päästettävä laitumelle tai jaloittelutarhaan vähintään 60 päivänä toukokuun alun ja syyskuun viimeisen päivän välisenä aikana. – Nauta on laiduntava laumaeläin, ja kesä on oivallinen tilaisuus tarjota karjalle mahdollisuus toteuttaa…

Lempäälä osallistuu Tavasen lupavalitukseen

Lempäälän kunta osallistuu omalla lausunnollaan Tavase Oy:n valitukseen hallinto-oikeudelle. Lempäälän kunnanhallitus käsitteli Tavase-asiaa 29. kesäkuuta. Varsinainen lausunto valmistuu kesän aikana. Tavase Oy on hakenut tekopohjavesihankkeelleen lupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Aluehallintovirasto on 18. kesäkuuta hylännyt hakemuksen. Tavase Oy on  pyytänyt lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle Kangasalla ja Pälkäneellä sekä pohja- ja tekopohjaveden ottamiseen sekä lupaa…

Lempäälän nuorten elämäntaitojen tukemiseen 70 000 euroa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 3 300 000 euroa valtionavustuksia nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueilla avustusta myönnettiin 41 nuorten työpajalle, yhteensä 2 100 000 euroa. Lempäälän kunta sai avustusta 70 000 euroa. Avustusta jaettaessa erityishuomiota on kiinnitetty myös matalankynnyksen pajatoiminnan eli nk. starttipajatoiminnan kehittämiseen ja nuorisotakuun toimeenpanon tukemiseen alueilla. Nuorten työpajatoiminnan tehtävä…

Etsivä nuorisotyö sai valtiolta rahaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustuksia etsivään nuorisotyöhön. Lempäälä saa valtionavustusta 61 250 euroa ja Vesilahti 30 000 euroa. Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria arjessa, antaa tukea tarvittavien palvelujen saavuttamisessa ja asioiden hoitamisessa sekä auttaa hakeutumaan koulutukseen tai työhön. Etsivät nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä opetus-, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen sekä työhallinnon ja muiden nuorille palveluja tarjoavien tahojen kanssa….

Tukea Lempäälän nuorisotyön kehittämiseen

Aluehallintovirasto on myöntänyt 200 000 euroa nuorisotyön kehittämiseen kahdeksalle eri hankkeelle viiden maakunnan alueella. Määrärahalla halutaan tukea lasten ja nuorten osallisuutta sekä tasavertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ,  liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksiin. Pirkanmaalla 30 000 euron avustuksen sai Lempäälän kunnan Nuorisotyön seudullinen kehittämishanke ja 25 000 euroa  annettiin Luova Voima 1 -projektiin Parkanon kaupungille.  

Lempäälään 19 000 euroa aikuisten terveyden edistämiseen

Lempäälän kunta on saanut aluehallintovirastolta 19 000 euron avustuksen ”Luovasti liikkuva Lempäälä” -hankkeelleen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jakanut veikkausvoittovaroista yhteensä 92 000 avustusta aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen. Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien alueille avustuksia haettiin yhteensä 13 kehittämishankkeelle. Avustusta sai yhteensä 10 kuntaa. Määrärahalla tuetaan aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisia edistämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen aikuisväestön…

Korjaushankkeet etenevät Vesilahdessa

Vesilahden kunnan tekninen lautakunta laati vuoden 2013 viimeisessä kokouksessaan viime marraskuussa aikataulut keskeneräisille rakennushankkeille. Vuoden 2014 ensimmäisessä kokouksessaan 9. tammikuuta lautakunta sai todeta, että terveyskeskuksen sisäremontti saadaan viimeisenkin wc:n osalta valmiiksi tällä viikolla. Monitoimitila on ollut normaalisti käyettävissä joulukuun 14. päivästä lähtien. Kunnan sosiaalitoimiston sisäilmatutkimusraportista on pidetty kunnassa palaveri, ja asia odottaa jatkotoimenpiteitä. Narvassa päiväkoti…